Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012

Η Κίνηση Πολιτών για την Τριμηνιαία Έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού 2012


Η Εισηγητική Έκθεση Γ τριμήνου 2012, παρουσιάζει προβλήματα που αναδεικνύουν τις δυσχέρειες εκτέλεσης του Προϋπολογισμού και που συχνά έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν.
Κατ’αρχάς, η Έκθεση παραθέτει τα στοιχεία αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού, χωρίς καμία αξιολόγηση και χωρίς καμία επισήμανση, για το τι πρέπει να προσεχθεί στην εκτέλεσή του.
 Συγκεκριμένα επισημαίνουμε την υστέρηση των εισπραχθέντων Τακτικών Εσόδων σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, αφού αυτά ευρίσκονται στο 53% περίπου. Γνωρίζουμε όλοι τα προβλήματα που συνδέονται με την κεντρική κυβέρνηση/διοίκηση, πλην όμως επισημαίνουμε ότι όσο δεν λαμβάνονται υπόψη οι αλλαγές στο οικονομικό περιβάλλον, ο προϋπολογισμός θα παραμένει πλασματικός.
 Αρνητικά είναι τα πράγματα και σε σχέση με τα Έσοδα από Ανταποδοτικά Τέλη και Δικαιώματα όπου τα Εισπραχθέντα βρίσκονται στο 40% των προϋπολογισθέντων. Την αδυναμία είσπραξης των Ανταποδοτικών Τελών είχαμε και στο παρελθόν επισημάνει και είχαμε προειδοποιήσει ότι ο Δήμος θα βρεθεί γρήγορα σε δυσχερή θέση, λόγω της επιδείνωσης της οικονομικής κατάστασης, όταν οι πολίτες θα δυσκολεύονται να πληρώσουν. Γι’ αυτό τονίζαμε την ανάγκη στα χρόνια της "ευημερίας", ο Δήμος να ακολουθήσει μια αυστηρή πολιτική είσπραξης των οφειλών. Είχαμε παρατηρήσει και επισημάνει την καθοδική πορεία είσπραξης των Ανταποδοτικών ,αλλά όλα αυτά σε "ώτα μη ακουόντων".
 Την ίδια και χειρότερη πολιτική, ακολουθούσε η δημοτική αρχή και στην είσπραξη των Οφειλών/Εσόδων Παρελθόντων Ετών, όπου τα Εισπραχθέντα και σήμερα παραμένουν σε απαράδεκτα χαμηλά επίπεδα (κοντά στο 10% των προϋπολογισθέντων) και σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να εισπραχθούν, δεδομένης της οικονομικής δυσπραγίας. Ας θυμηθούμε τις οφειλές των φίλων της δημοτικής αρχής, που ουδέποτε επιχειρήθηκε να εισπραχθούν. Αντίθετα πριμοδοτούνται με τις γνωστές αναθέσεις κατά σκανδαλώδη τρόπο.
 Επιβεβαίωση των αναμενόμενων οικονομικών δυσχερειών είναι και η κατάσταση με τις Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις, όπου από τα προϋπολογισθέντα 12 εκατ. εισέρευσε στα ταμεία του δήμου μόνο το 14%.
Στο 11% των προϋπολογισθέντων εξάλλου, κινούνται τα Εισπραχθέντα Έκτακτα Έσοδα για την ίδια περίοδο βεβαιωτικό, και αυτό το στοιχείο, της πορείας των Εσόδων του δήμου.
Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, η δημοτική αρχή παραμένει γαντζωμένη σε ένα Χρηματικό Υπόλοιπο, ύψους λίγο πάνω από τα 6 εκατ. το οποίο ως κόρη οφθαλμού διαφυλάσσει, για τις δύσκολες μέρες της προεκλογικής περιόδου, και όλοι καταλαβαίνετε τι εννοούμε.
Ας το πούμε απλά: οι υποχρεώσεις του Δήμου ως στοιχείο του Παθητικού ξεπερνούν τα 6 εκατ. και οι Απαιτήσεις του Δήμου βρίσκονται κοντά στα 11 εκατ. Τι θα εισπραχθεί, όμως από αυτό το ποσό όταν όλοι γνωρίζουμε την δυσπραγία; Το είδαμε τόσο με τις οφειλές Παρελθόντων Ετών, όσο και με τα Ανταποδοτικά Τέλη.
 Κατά την άποψή μας όλα τα παραπάνω συνηγορούν στην διαπίστωση ότι, η δημοτική αρχή δεν φαίνεται να παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, δεν κάνει διορθωτικές παρεμβάσεις, δεν λαμβάνει μέτρα να αποφύγει μιαν επερχόμενη αρνητική εξέλιξη στα οικονομικά του δήμου. Εμείς επισημαίνουμε, χρόνια τώρα, ότι η δημοτική αρχή κακώς επαίρεται, γιατί η ανάλυση των οικονομικών της στοιχείων δεν διασφαλίζει, έναν εύρωστο και με προοπτική δήμο. Παρέμεινε για χρόνια εγκλωβισμένη στην λογική ότι είναι "πρώτη στο χωριό", γιατί συγκριτικά με τους άλλους Δήμους ήταν σε καλύτερη κατάσταση. Δεν άκουσε ποτέ, όταν της λέγαμε ότι ο προϋπολογισμός της είναι πλασματικός και δεν εκτελείται επί της ουσίας, όταν της λέγαμε στην συζήτηση για την Απογραφή ότι ο Ισολογισμός (του δικού της ορκωτού) είναι ενδεικτικός (με την έμπειρη ανάγνωση και δικών μας ορκωτών συμβούλων) των αδυναμιών. Είχαμε και τότε επισημάνει ότι οι "Προβλέψεις" (ανείσπρακτες οφειλές) θα είναι πολύ μεγαλύτερες από αυτές που η δημοτική αρχή κατέγραφε και ότι για να καλύψει ο Δήμος τις υποχρεώσεις του, πρέπει να βάλει βαθιά το χέρι στο Χρηματικό Υπόλοιπο. Τα είχαμε παρατηρήσει όλα αυτά με αφορμή την πορεία είσπραξης και άλλων οφειλών αναφερόμενοι στο «Κυκλοφορούν Ενεργητικό» ως τον καλύτερο δείκτη για να εκτιμήσουμε την ικανότητα του Δήμου να αποπληρώσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις του. Και αυτός ο δείκτης στην Απογραφή μας προειδοποιούσε.
 Η δημοτική αρχή δεν άκουσε και όταν προτείναμε τρόπους αύξησης των πόρων και σφικτής διαχείρισης των δαπανών, όταν προτείναμε αναδιάταξη των προτεραιοτήτων και αναζήτηση νέων πόρων και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του δήμου.
Είναι όμως σήμερα υποχρεωμένη να ακούσει, γιατί τα περιθώρια στενεύουν και δεν έχει το ηθικό δικαίωμα να παραδώσει ένα Δήμο αδύνατο να σταθεί στα πόδια του στις ερχόμενες γενιές.
Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε μια τέτοια Έκθεση που στερείται ανάλυσης και παρατηρήσεων επί της πορείας του προϋπολογισμού, που δεν συμπεριλαμβάνει προτάσεις για την αναστροφή της αρνητικής πορείας στην εκτέλεσή του, που δεν συζητά με σοβαρότητα αναδιάταξη των προτεραιοτήτων.
  
Κίνηση Πολιτών
  

Δεν υπάρχουν σχόλια: