Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

Το Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας 26 Αυγούστου 2013


 
                                                  
 
 
Πολλά τα θέματα του αυριανού δημοτικού συμβουλίου όπως προκύπτει από την πρόσκληση που κοινοποιήθηκε στους δημοτικούς συμβούλους:
 
 
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 26η Αυγούστου 2013 ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα  και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 40 της Ε.Δ.Α Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων σε συνδυασμό με την ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων του Δήμου μας.

2.      Καθορισμός όρων προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Κορινθίων, ΚΕΠΑΠ και ΕΠΕΚ για την υποβολή πρότασης στα πλαίσια της Πρόσκλησης 40 της Ε.Δ.Α Περιφέρειας Πελοποννήσου.

3.      Προσφυγή κατά της απόφασης δημιουργίας λατομείων ή δανειοθαλάμων εξυπηρέτησης του αυτοκινητοδρόμου Κορίνθου – Πάτρας.

4.      Τροποποίηση κανονιστικής απόφασης για τους ποδηλατοδρόμους.

5.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Κατασκευή νέας πτέρυγας στο 1ο Γυμνάσιο και 1ο Λύκειο Κορίνθου».

6.      Παράταση προθεσμίας και έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης 200 Μ3 στο Σοφικό Κορινθίας για τις ανάγκες του Δ.Δ. Σολυγείας».

7.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Διανοίξεις οδών σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας».

8.      Διαμόρφωση πλάτους πεζοδρομίου στην οδό Ερυθραίας.

9.      Καθορισμός τιμής μονάδος προσκυρωτέων ακινήτων στο Ο.Τ. 635 με κτημ. Αριθμ. 0522004 ιδιοκτησίας Δημ. Μάρκελλου και Αικ. Βαλιάκου στο σχέδιο πόλης Μπαθαρίστρας.

10.    Εξώδικος συμβιβασμός με Αναστάσιο, Νικόλαο και Ιωάννα Τόμπρου για αποζημίωση ρυμοτομούμενων ακινήτων σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρας.  

11.    Ονομασία οδών στην περιοχή “ΒΥΡΙΖΑ” της Δ.Κ. Εξαμιλίων του Δήμου Κορινθίων.

12.    Ονομασία οδών στην Τ.Κ. Χιλιομοδίου του Δήμου Κορινθίων.

13.    Συγκρότηση επιτροπής τουριστικής προβολής και ανάπτυξης του Δήμου. 

14.    Έγκριση διάθεσης πιστώσεων.

15.    Μίσθωση χώρου για την υλοποίηση του έργου “Προστασία Εδαφικών Συστημάτων και Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων”.

16.    Απ’ ευθείας εκμίσθωση του δημοτικού καταστήματος – ακινήτου της Τ.Κ. Άσσου.  

17.    Αίτημα Ιδρύματος Κορινθιακών Μελετών για συμμετοχή στο 4ο Παγκορινθιακό Συνέδριο.

18.    Αίτημα Πολιτιστικού Συλλόγου Καλλιθέας για παραχώρηση χρήσης ακινήτου του Δήμου προς τοποθέτηση λυόμενου οικίσκου στέγασης.

19.    Επέκταση της Επιτροπής Κοινωνικού Παντοπωλείου και σε θέματα ενδεών.

20.    Αίτημα Εταιρείας Κορινθίων Συγγραφέων για παραχώρηση χρήσης ακινήτου προς στέγασή της.

21.    Προμήθεια του βιβλίου του Παναγιώτη Παναγόπουλου που αναφέρεται στην ιστορία των Αθικίων.

22.    Έγκριση πίστωσης για την αθλητική εκδήλωση του Σπάρταθλου.

23.    Πραγματοποίηση διήμερου πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Κόρινθο. 

24.    Αίτηση Ανδρέα Κωνσταντόπουλου  για απαγόρευση στάθμευσης έναντι του καταστήματός του.

25.    Ανάθεση προμήθειας πετρελαιοειδών με διαπραγμάτευση.

26.    Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων.

27.    Τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2013.

28.    Διαγραφές οφειλών από χρηματικούς καταλόγους.

29.    Αίτημα για διαγραφή προσαυξήσεων.

 

        Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.


                                                                                                      ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: