Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 25 Νοεμβρίου 2013

Ημερίδα "Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο"

Την Τετάρτη, 27 Νοεμβρίου 2013, και ώρα 18.00 στο αμφιθέατρο του τμήματος (1ος όροφος) Δαμασκηνού και Κολοκοτρώνη.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, ΠΜΣ ‘Κοινωνικέςν Διακρίσεις, Μετανάστευση, Ιδιότητα του Πολίτη’ του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

διοργανώνει:
Ημερίδα

Φτώχεια και κοινωνικές ανισότητες στον αγροτικό χώρο


Συντονιστής:
Χαράλαμπος Κασίμης
Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Ομιλητές:

Νίκος Μπούζας
Ερευνητής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)
«Φτώχεια και κοινωνικός αποκλεισμός στις αγροτικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης: μεθοδολογία, παράγοντες, προτάσεις πολιτικής»

Σταύρος Ζωγραφάκης
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης
Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
«Αποτύπωση των κοινωνικών δεικτών στις αγροτικές και αστικές
περιοχές της χώρας κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης»
Απόστολος Γ. Παπαδόπουλος
Αν. Καθηγητής, Τμήμα Γεωγραφίας, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
«Προσεγγίζοντας τις κοινωνικοοικονομικές και χωρικές ανισότητες
της Ελληνικής υπαίθρου: Κοινωνικοί διαχωρισμοί και ανταγωνισμοί
υπό το πρίσμα της τρέχουσας κρίσης»

Δεν υπάρχουν σχόλια: