Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Παρασκευή, 9 Ιουλίου 2010

Ο Δήμαρχος Κρύφτηκε


Σε προηγούμενη ανάρτησή μας  εδώ για τις αναθέσεις απολυμάνσεων δημοτικών κτηρίων θέσαμε το ερώτημα : Πόσο ουσιαστικό έλεγχο νομιμότητας των αποφάσεών τους ασκούν άραγε τα θεσμικά όργανα και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου όταν κάνουν αναθέσεις; Με άλλα λόγια, σε τι βαθμό εξετάστηκε εάν ο συγκεκριμένος ιδιώτης εξασφάλιζε όλες τις προϋποθέσεις του νόμου για τις απ’ ευθείας αναθέσεις και το συγκεκριμένο αντικείμενο;

Επειδή στο δημοτικό συμβούλιο της 7-7- 2010 (από το οποίο απουσίαζε ο Χ. Κασίμης λόγω συμμετοχής του σε πανεπιστημιακό συνέδριο στην Κίνα) απάντηση δεν δόθηκε , ας αναλύσουμε λίγο τα δεδομένα .

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (Υ.Α. 183897/1-10-1985 , ΦΕΚ Β΄αρ. 655 της 31-10-1985)

1. Θεσπίστηκε « ειδική άδεια για τις επιχειρήσεις που συγκροτούν συνεργεία εφαρμογής καταπολεμήσεως εντόμων ή τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους».

2. Ο ομόρρυθμος εταίρος του κ. Ντιγκιρλάκη , ως υπεύθυνος επιστήμονας του συνεργείου εφαρμογής καταπολεμήσεως εντόμων ή τρωκτικών της ομόρρυθμης εταιρίας τους , «θα ασχολείται αποκλειστικά με το έργο των απεντομώσεων μιας και μόνο επιχείρησης, δεν θα έχει άλλη απασχόληση στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα και θα είναι υπεύθυνος για την αποτελεσματική και χωρίς επιπτώσεις στην δημόσια υγεία καταπολέμηση» .

Άρα για όσο χρονικό διάστημα ο χημικός και εταίρος του κ. Ντιγκιρλάκη ήταν ο υπεύθυνος επιστήμονας που αναγραφόταν στην με αριθμό πρωτοκόλλου 128466/23-11-2005 « Άδεια καταπολεμήσεως εντόμων και τρωκτικών σε κατοικημένους χώρους» την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ Χ. , μόνο για λογαριασμό της Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ Χ. μπορούσε να εργάζεται και να εκδίδει πιστοποιητικά απεντόμωσης –μυοκτονίας που ανέγραφαν τον αριθμό της ως άνω αδείας.
Συμπέρασμα : Εφόσον η Ο.Ε. ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ Κ. – ΝΤΙΓΚΙΡΛΑΚΗΣ Χ. δεν είχε μεταβάλλει τον υπεύθυνο επιστήμονά της (κατόπιν εγκρίσεως του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων), δεν ήταν σύννομη η ανάθεση σε αυτόν απ’ ευθείας της εργασίας των απολυμάνσεων σχολικών κτηρίων κλπ. από τον Δήμαρχο ή τα ΔΣ των νομικών προσώπων του Δήμου.
Να γιατί στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7-7-2010 ο Δήμαρχος, προσπαθώντας να καλύψει την θέση του, κρύφτηκε πίσω από τους υπαλλήλους του Δήμου λέγοντας για τις επίμαχες αναθέσεις :
« κανείς δεν μου εισηγήθηκε παρά μόνο οι υπηρεσιακοί παράγοντες , για την συγκεκριμένη εταιρεία».

Δεν υπάρχουν σχόλια: