Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 16 Σεπτεμβρίου 2010

Περί Εκλογών 3 :Υποψήφιοι και Υποψήφιες των Συνδυασμών

Πόσους-ες υποψηφίους-ες μπορεί να έχει κάθε συνδυασμός ;


Λαμβάνοντας υπ’ όψιν και ότι τουλάχιστον το 1/3 των υποψηφίων μελών για κάθε ένα συμβούλιο πρέπει να ανήκει σε ένα από τα δύο φύλα, προκύπτει ο αριθμός των υποψηφίων ως εξής:

Α. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Υποψήφιοι για  τούλάχιστον το  1/3 των 8 δημοτικών κοινοτήτων  = 3 δημοτικές κοινότητες

('Ανδρες+Γυναίκες ή Γ+Α)                       ελάχιστο       τα  3/5                    Μέγιστο 


1.Αρχαίας Κορίνθου                                    3+2               2+1                       2+4

2.Εξαμιλίων                                                 3+2               2+1                        2+4

3. Κορινθίων                                                4+7              5+2                        4+8

4. 'Ασσου                                                      3+2              2+1                       2+4

5.Λεχαίου                                                     3+2              2+1                        2+4

6.Αθικίων                                                     3+2               2+1                       2+4

7.Γαλατακίου                                                3+2              2+1                       2+4

8.Σοφικού                                                     3+2              2+1                       2+4

Β. ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ


Υποψήφιοι για τούλάχιστον το 1/3 των 14 τοπικών κοινοτήτων = 5  τοπικές κοινότητες


Τα συμβούλια είναι 3ΜΕΛΗ  και δεν επιτρέπεται  να υπάρχουν μόνο 2 υποψήφιοι του ιδίου φύλου αλλά μία  και ένας από κάθε φύλλο  =       2+1        ΕΛΑΧΙΣΤΟ 1          ΜΕΓΙΣΤΟ 3+11.Ξυλοκέριζας   2.  Σολωμού     3.Περιγιαλίου 4. Κάτω 'Ασσου 5. Αγίου Ιωάννη 6.Κατακαλίου  
7.Αγγελοκάστρου  8.Κόρφου  9.Χιλιομοδίου 10.Αγιονορίου 11.Αγίου Βασιλείου 12.Κλένιας
13. Κουταλά 14.Στεφανίου

Γ. ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ


Ως περιφέρεια για την εκλογή των μελών του δημοτικού συμβουλίου ορίζεται η περιφέρεια του συνενούμενου δήμου ή κοινότητας, δηλαδή της δημοτικής ενότητας .
Το 1/3 του ΣΥΝΟΛΟΥ των υποψηφίων από κάθε φύλο (π.χ. στους 41 οι 14 τουλάχιστον από κάθε φύλο).

Υποψήφιοι για τουλάχιστον το   1/2 των 5 εκλογικών περιφερειών = 3

1. ΚΟΡΙΝΘΟΥ                                  ΕΛΑΧΙΣΤΟ 25                              ΜΕΓΙΣΤΟ 38

2. ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ                       ΕΛΑΧΙΣΤΟ 7                               ΜΕΓΙΣΤΟ 11

3.ΤΕΝΕΑΣ                                          ΕΛΑΧΙΣΤΟ 4                               ΜΕΓΙΣΤΟ 6

4. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                                ΕΛΑΧΙΣΤΟ 3                                ΜΕΓΙΣΤΟ 5

5. ΣΟΛΥΓΕΙΑΣ                                  ΕΛΑΧΙΣΤΟ 2                                ΜΕΓΙΣΤΟ 3

Δεν υπάρχουν σχόλια: