Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τρίτη, 14 Σεπτεμβρίου 2010

'Αλλο ένα δημοτικό συμβούλιοΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                            Κόρινθος, 10 -09-2010


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛ/ΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. 23489

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                              

Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32

Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Δημοτικό Σύμβουλο

Πληροφ.: ΕΝΤΑΥΘΑ

Τηλ.: 27413 61003 -61068Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 § 1 & 4 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 14 Σεπτεμβρίου 2010 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:1.- Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του έργου «Ανάπτυξη Νέων Ψηφιακών Υπηρεσιών που στοχεύουν στην Βελτίωση Διαχείρισης Πόρων, για τον Δήμο Κορινθίων»

2.- Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ», του έργου «Υλοποίηση ψηφιακής πλατφόρμας συμμετοχής του πολίτη στα κοινά των Δήμων Κορινθίων και Νεμέας»

3.- Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του έργου «Park-n-Ride: Ολοκληρωμένο Σύστημα Ενημέρωσης Οδηγών για Διαθέσιμες Θέσεις Στάθμευσης και Πολυκαναλικής Ενημέρωσης Επιβατικού Κοινού»

4.- Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» του έργου «Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων-Νεμέας(σύμφωνα με το Ν.3852/10) – [πολ-e-ς]» (?????? )

5.- Έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΄΄ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013΄΄ του έργου «Ενοποίηση υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του προγράμματος Καλλικράτης»

6.- Αποδοχή παραχώρησης έκτασης του στρατοπέδου «Τζαναβάρα» στην

Ποσειδωνία για δημιουργία πεζόδρομου

7.- Αίτημα Χρήστου Σκλία κ.λ.π. , για προσκύρωση εδαφικού τμήματος σε ιδιοκτησία

τους στο σχέδιο πόλεως περιοχής Μπαθαρίστρας

8.-Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του ν.π. «Ε΄ ΚΑΠΗ Ξυλοκέριζας» περί τροποποίησης

προϋπολογισμού 2010

9.- Έγκριση απόφασης Δ.Σ. του ν.π. «Πνευματικό –Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου

Κορινθίων» , περί αποδοχής χρηματοδότησης του Δήμου και τροποποίησης του

προϋ/σμού

10.- Αίτημα εταιρείας κατασκήνωσης SUMMER FUN , για μείωση των δημοτικών

τελών καθαριότητας

11.- Αίτημα Συλλόγου Αιτωλοακαρνάνων για συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις

του Συλλόγου

12.- Επιχορηγήσεις Σχολικών Επιτροπών

13.- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και δημοτικού Προϋπολογισμού


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.


ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΛΑΤΕΣΤΑ -ΣΕΛΙΩΤΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια: