Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Παρασκευή, 1 Οκτωβρίου 2010

Το νερό και η δημόσια υγεία


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1/10/2010

ΤΟ ΝΕΡΟ ΚΑΙ Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑΗ ολοκλήρωση του έργου της υδροδότησης της πόλης της Κορίνθου είναι αποτέλεσμα προσπαθειών πολλών ανθρώπων και δεν προσφέρεται για προεκλογική εκμετάλλευση, τα ζητήματα δε που αναδεικνύονται σε πρόσφατα δημοσιεύματα δεν μπορούν και δεν πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο προεκλογικών αντιπαραθέσεων. Η Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων ήταν και είναι υπέρ της υδροδότησης του Δήμου Κορινθίων από την περιοχή της Στυμφαλίας.

Όμως η υδροδότηση από τις πηγές της Δρίζας Στυμφαλίας φαίνεται να οδηγείται σε περιπέτειες επειδή η δημοτική αρχή του Δημάρχου και Προέδρου της ΔΕΥΑΚ κ. Α. Πνευματικού, δεν τήρησε τους υποχρεωτικούς όρους της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών όρων 129772/8-6-2007 που επιβάλουν συγκεκριμένες ενέργειες για την προστασία της ποιότητας του νερού της πηγής, από την οποία υδρεύεται η Κόρινθος.

Ειδικότερα:

1. Η Κ. Υ. Απόφαση 129772/8-6-2007 έγκρισης περιβαλλοντικών όρων πρέπει να ισχύει για να είναι σύννομη η λειτουργία της υδροδότησης.2. Στην παράγραφο ΣΤ΄ της ως άνω Απόφασης αναγράφεται: «Η παρούσα Απόφαση…… ισχύει μέχρι 31-3-2017 υπό την προϋπόθεση ότι οι όροι αυτής θα τηρούνται επακριβώς».3. Στην παράγραφο Δ΄22 της ως άνω Απόφασης αναγράφεται : « Ο φορέας ή οι φορείς λειτουργίας των υδρευτικών δικτύων οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξασφάλιση της καταλληλότητας προς ανθρώπινη κατανάλωση του διατιθέμενου στα δίκτυα νερού. Στα εν λόγω μέτρα συμπεριλαμβάνονται και η υποβολή προτάσεων προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση κανονιστικών διατάξεων προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής από δραστηριότητες ασκούμενες σ’ αυτήν (γεωργία, κτηνοτροφία, κλπ.), και ο αποκλεισμός της πρόσβασης ανθρώπων, ζώων και μηχανημάτων σε ικανή απόσταση γύρω από τις θέσεις υδρομάστευσης και τα λοιπά επισκέψιμα τμήματα του υδραγωγείου(όπως δεξαμενές, κλπ.). Η πέριξ των πηγών περιοχή, να τύχει ιδιαίτερης προστασίας από κάθε παρέμβαση(υφιστάμενη ή προτεινόμενη) που θα προκαλούσε ρύπανση του εδάφους και των νερών ή αλλοίωση της αισθητικής της.»

Ουδέν από τα ανωτέρω μέτρα έχει ληφθεί αφήνοντας τις πηγές (και την υγεία των Κορινθίων) εκτεθειμένες .

Σημειωτέον ότι το μοναδικό σχετικό θέμα που ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο αφορούσε στην αγορά παρακείμενης των πηγών κατοικίας και υπερψηφίστηκε και από την Κίνηση Πολιτών.

Έγκαιρα και δημόσια, στην τηλεοπτική εκπομπή «ΟΙΚΟ-ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» της 8ης Μαρτίου 2010, ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Πολιτών κ. Β. Α. Μιχαλόπουλος, είχε επισημάνει τους κινδύνους που υπήρχαν από την εντελώς εκτεθειμένη περιοχή υδροληψίας αλλά και από την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου στις ταβέρνες και τα λοιπά κτήρια που βρίσκονται σε ελάχιστη απόσταση από τις πηγές.
Παρά την μη τήρηση των όρων προστασίας του υδατικού δυναμικού της περιοχής, ο αρμόδιος υπάλληλος της Περιφέρειας Πελοποννήσου εισηγείται την χορήγηση άδειας χρήσης του νερού και ο κ. Περιφερειάρχης την υπογράφει χωρίς να προηγηθεί έλεγχος και γνωμάτευση για την διασφάλιση της ποιότητας του νερού των πηγών.


Αποτέλεσμα : σύμφωνα με τα πρόσφατα δημοσιοποιημένα έγγραφα το, αρίστων χημικών χαρακτηριστικών, νερό των πηγών ,εξετάστηκε μικροβιολογικά και βρέθηκε μολυσμένο. Άρα η καταλληλότητά του ως πόσιμο βασίζεται στην καλή λειτουργία του συστήματος απολυμάνσεώς του διά χλωριώσεως, στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας του στην Κόρινθο.

Επειδή η δημόσια υγεία πρέπει να είναι το σοβαρότερο μέλημα κάθε δημοτικής αρχής, θεωρούμε ότι η Δημοτική αρχή και η ΔΕΥΑΚ ως Φορέας λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης πρέπει να απαντήσουν άμεσα και υπεύθυνα στα δημοσιεύματα.

Επιπλέον, για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων του έργου αλλά και για λόγους δημόσιας υγείας, πρέπει άμεσα να προγραμματιστούν:

1. Η εκτέλεση έργων προστασίας του μετώπου των πηγών μέχρι το σημείο υδρομάστευσης και όσον αφορά την πρόσβαση και όσον αφορά τις ανθρώπινες δραστηριότητες των γειτνιαζόντων με τις πηγές

2. Η σύνταξη κανονισμού ελέγχων και απαγορεύσεων στη χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων σε τεκμηριωμένα οριοθετημένη περιοχή πέριξ των πηγών Δρίζας.Τέλος, επ’ ευκαιρία της σημερινής (1-10-2010) διενέργειας του διεθνούς διαγωνισμού «Κατάρτιση Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών των Υδατικών Διαμερισμάτων Δυτικής Πελοποννήσου, Βόρειας Πελοποννήσου και Ανατολικής Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ, κατ’ εφαρμογή του Ν. 3199/2003 και του ΠΔ 51/2007»

http://www.ypeka.gr/LinkClick.aspx?fileticket=rkznh1SKz6E%3d&tabid=248, που περιλαμβάνει και την περιοχή της Στυμφαλίας, προτείνουμε την επανεξέταση της λύσης της υδροδότησης μέσω και γεωτρήσεων που έχουν εξασφαλισμένη δυνατότητα επαρκούς παροχής για όλο τον Δήμο Κορινθίων, ακόμη και σε περίοδο ανομβρίας , χωρίς βλάβη του οικοσυστήματος της Στυμφαλίας, σύμφωνα και με την αρχική μελέτη και σχεδιασμό του έργου υδροδότησης της Κορίνθου.Το Γραφείο Τύπου

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Αληθεύει κ.Πνευματικέ και κ. Καραμανλή ότι η πρώην Περιφερειάρχης κ.Αβούρη είχε χρηματοδοτήσει τον Δήμο για να κάνει μελέτη απαιτουμένων μέτρων προστασίας για την προστασία των πηγών της Δρίζας ;
Εάν ναι , που πήγαν τα λεφτά;