Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2010

Εκλογικά επίκαιρο για να μην μασάτε
ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΜΥΘΟΙ
Μπροστά στις επικείμενες δημοτικές εκλογές της 7 Νοέμβρη θεωρούμε αναγκαίο να διευκρινιστούν κάποιες έννοιες, για να μην δημιουργείται σύγχυση στον πολίτη και να του δίνεται έτσι, μέσω και της ενημέρωσης, η πραγματική δυνατότητα δικής του άποψης και θέσης στα ζητήματα που τον απασχολούν. Έτσι, πιστεύουμε, αυξάνει η Συμμετοχή και βαθαίνει η Δημοκρατία.

«Ανάπτυξη» είναι το άπλωμα, το ξετύλιγμα, το άνοιγμα, το μεγάλωμα, η αύξηση. Έχει επικρατήσει σαν οικονομική έννοια με πολλές κοινωνικές διαστάσεις.

Ορίζεται έτσι ώστε να περιλαμβάνει:

- Βελτιώσεις στην υλική ευημερία.

- Αλλαγές στη σύνθεση των εισροών και εκροών της οικονομίας, που γενικά περιλαμβάνουν μετακινήσεις στη διάρθρωση της παραγωγής, π.χ. από τις αγροτικές προς τις καθετοποιημένες βιομηχανικές δραστηριότητες.

- Αλλαγές στην οργάνωση της οικονομίας ώστε η παραγωγική απασχόληση να γενικευθεί για όλο τον πληθυσμό παραγωγικής ηλικίας.

- Συνεχώς μεγαλύτερη συμμετοχή ομάδων ευρύτερης βάσης στη λήψη των αποφάσεων για τις κατευθύνσεις, οικονομικές και άλλες, προς τις οποίες πρέπει να προχωρήσουν για να ανεβάσουν την ευημερία τους.

Η ανάπτυξη πρέπει να δίνει έμφαση:

- Στη εξάλειψη της φτώχειας.

- Στη μείωση της ανεργίας.

- Στη σύγκληση της ανισότητας.

Να έχει κεντρικές αξίες:

- Τη διατήρηση της ζωής, δηλαδή την ικανότητα φροντίδας για τις βασικές ανάγκες.

- Το σεβασμό του ατόμου, δηλαδή την ικανότητα διατήρησης της προσωπικότητας.

- Την ελευθερία του ατόμου σε αντίθεση με την υποταγή, δηλαδή την δυνατότητα επιλογής.

Να έχει μη αποδεκτό κόστος την καταστροφή της οικολογικής ισορροπίας και την εξάντληση των υπαρχόντων πόρων.

Σημειώνουμε ότι κάθε «δραστηριότητα» με στόχο την «ανάπτυξη» προκαλεί «οφέλη» σε ομάδες πληθυσμού (επένδυση κεφαλαίου, επιχειρηματικό κέρδος, θέσεις εργασίας, φόροι, υποδομές, κλπ.), αλλά δημιουργεί και «προβλήματα» που επιβαρύνουν την περιοχή της δραστηριότητας και άρα τις ίδιες ή και άλλες ομάδες πληθυσμού.

Όταν λοιπόν σας βομβαρδίζουμε προεκλογικά με οράματα, σχέδια και προγράμματα τοπικής ανάπτυξης, θα πρέπει να σκέπτεστε τα παραπάνω για να κρίνετε σωστά τις προτάσεις μας και τα προγράμματα μας.Ηλίας Χριστάκης

Διπλωματούχος Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

Δημοτικός Σύμβουλος Σαρωνικού

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Κορινθίων με την Κίνηση Πολιτών

Δεν υπάρχουν σχόλια: