Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΣΥΝΗΘΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2012


(Από την εισήγηση της Κίνησης Πολιτών στη χτεσινή συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον Π/Υ)

Κάθε προϋπολογισμός αποτελεί τον καθρέφτη των πολιτικών επιλογών αλλά και των κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων μιας δημοτικής αρχής, αναδεικνύοντας τα δημοκρατικά και αυτοδιοικητικά μεγέθη της, ειδικότερα σήμερα σε συνθήκες κρίσης. Η εφαρμογή του Καλλικράτη αποκάλυψε τις αδυναμίες και των πρώην συνενούμενων Δήμων και του παλιού Δήμου Κορινθίων στην οργάνωση και την απαιτούμενη προετοιμασία. Επιπλέον, η συρρίκνωση των πόρων απαιτεί αρχές με διοικητική ικανότητα, με προτεραιότητες, με σχέδιο που είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχουν.

Η Κίνηση Πολιτών, όπως και στην προηγούμενη θητεία της, διεκδικεί ένα συμμετοχικό προϋπολογισμό. Δημοκρατικό στην κατάρτισή του, διαφανή στην εκτέλεσή του, ανοικτό στον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας, κάνοντας πιο δημοκρατική την ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και πιο ελεγχόμενη την κοινωνική αποτελεσματικότητα των δαπανών και των ασκούμενων πολιτικών. Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό δεν μπορεί να γίνεται χωρίς ανάλυση των προβλημάτων που συνδέονται με την υλοποίηση του προηγούμενου προϋπολογισμού, χωρίς τελικά ένα απολογισμό της πορείας υλοποίησής του.

Τα Τοπικά  Συμβούλια, καθώς και οι φορείς της πόλης, πρέπει να έχουν ουσιαστικό ρόλο στη συζήτηση διαμόρφωσης του προϋπολογισμού καθώς και στην πορεία υλοποίησής του και να μην είναι παθητικοί αποδέκτες ενός προϋπολογισμού που τελικά δεν υλοποιείται. Αυτό σημαίνει συμμετοχή και διαβούλευση.  

Από τον προϋπολογισμό και του 2012, όπως και από τους προηγούμενους,  απουσιάζουν και η συμμετοχή και η διαβούλευση.

Απουσιάζει  η ουσιαστική θεσμική συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων όπως η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Διαβούλευσης.

Απουσιάζει ακόμα και το Ειδικό Παράρτημα για τις  τοπικές και δημοτικές κοινότητες.

Σημαντική αδυναμία του προϋπολογισμού είναι ότι δεν συνοδεύεται από ένα κοινωνικό προϋπολογισμό, για να διαπιστωθούν ποια είναι τα συνολικά κονδύλια που καταβάλλει ο Δήμος στον τομέα αυτό. Ειδικότερα αυτό στην παρούσα φάση της κοινωνίας και οικονομίας θα έκανε την διαφορά σε ένα δήμο που θα αποφάσιζε να αλλάξει τις προτεραιότητές του ιεραρχώντας ψηλά την Κοινωνική του Πολιτική και τις αντίστοιχες πρωτοβουλίεςΗ Κίνηση Πολιτών είναι αναγκασμένη να καταψηφίσει τον προϋπολογισμό του 2012,  που προτείνει η πλειοψηφία για τους ακόλουθους λόγους:

·      Γιατί είναι ένας προϋπολογισμός που δεν έχει φιλοσοφία και προσανατολισμό.

·      Γιατί είναι μόνο διαχειριστικός και όχι αναπτυξιακός, αφού ούτε δημιουργεί δομές για την ανάπτυξη, ούτε επενδύσεις που να έχουν σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές του δήμου (αρχαιολογική κληρονομιά, τουρισμός κλπ.), ενώ από την άλλη δεν μεριμνά και για νέες πηγές εσόδων.

·      Γιατί είναι πλασματικός, αφού συμπεριλαμβάνει έσοδα και έξοδα που είναι βέβαιον ότι δεν θα εισπραχθούν και δεν θα δαπανηθούν

·      Γιατί στερείται πρότασης για την αύξηση της απορροφητικότητας και την αύξηση των εσόδων από οφειλές τρίτων στο δήμο. 

·      Γιατί δεν είναι κοινωνικός, αφού η κοινωνική μέριμνα και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δεν ενισχύονται ουσιαστικά ούτε αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης στοχοθετημένης πολιτικής. Αλλά και οι υποβαθμισμένες περιοχές και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, οι άνεργοι, οι άστεγοι, οι αποκλεισμένοι, δεν ιεραρχούνται ψηλά στην ατζέντα της παρούσας Δημοτικής Αρχής παρά μόνο ως εν δυνάμει πολιτική πελατεία.

·      Γιατί οι δαπάνες και οι επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Η πλήρης τοποθέτηση της Κίνησης Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο, με λεπτομέρειες και αριθμητικά στοιχεία, εδώ:
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: