Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2012

Δημοτικό Συμβούλιο πριν βγει ο μήνας


                ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                          Κόρινθος, 24-02-2012 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 6913             

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                   ΠΡΟΣ

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                               Τ…  …………………….   

                ΠΛΗΡ.:                                                                                      Δημοτικό Σύμβουλο

               ΤΗΛ.: 27413 61003 - 61068                                                                                                                                                      


                                                             

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Φεβρουαρίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη κι ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
1.     Συγκρότηση επιτροπής καταρτισμού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας

2.     Εκλογή  εκπροσώπων για το διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ν.

   Κορινθίας για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων  (ΦΟΔΣΑ)

3.     Τροποποίηση της 437/2011 απόφασης Δημ. Συμβουλίου ως προς τις θέσεις     

    διάθεσης των προς προμήθεια  τριών (3) αιθουσών ελαφράς λυόμενης     

    προκατασκευής

4.     Αίτηση Γ. Μεραντζέλη, Αθ. Νώτη και Κων. Αντωνίου για άδεια  διαμόρφωσης

   πεζοδρομίου  και  είσοδο-έξοδο  επί της οδού Εξαμιλίων 13 στην Κόρινθο

5.     Αίτημα ΟΑΕΔ για διάβαση πεζών  στην οδό Πατρών 107.

6.     Ορισμός μέλους επιτροπής άρθρου 8 Ν.1590/86 για την κατάσχεση μη  

    απομακρυνθέντων ζώων σε παράνομα λειτουργούσες πτηνοκτηνοτροφικές    

    μονάδες.

7.     Σύσταση –Λειτουργία  λαϊκής αγοράς στην Δ.Κ.  Άσσου

8.     Τροποποίηση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Σαρωνικού  περί της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δ.Κ Γαλατακίου (Λουτρά Ωραίας Ελένης)

9.     Τροποποίηση των αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  πρώην Δήμου Σαρωνικού περί της λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς στη Δ.Κ Αθικίων

10. Αίτηση Τ.Σ. Λεχαίου για μονοδρόμηση  οδών Πλούτωνος και Περσεφόνης

11. Συνδιοργάνωση 5ου Πανελλήνιου διαγωνισμού χορού με το Σωματείο Χορού  «Ευ  Δημιουργείν»

12. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Ένωση Κρητών με θέμα «Αφιέρωμα στη ζωή

      και τη δράση του μεγαλύτερου έλληνα πολιτικού της σύγχρονης ιστορίας της    

      πατρίδας μας Ελευθερίου Βενιζέλου»

13. Συνδιοργάνωση του Δήμου με το Μουσικό Γυμνάσιο Κορίνθου συναυλίας με τα

     μουσικά Γυμνάσια Άργους και Τρίπολης στα πλαίσια της 8ης Γενικής Συνέλευσης

     Μουσικών Σχολείων Ελλάδος

14. Έγκριση πίστωσης για την 25η Μαρτίου

15. Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου                                                                                  Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: