Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Παρασκευή, 22 Ιουνίου 2012

Διπλό Δημοτικό Συμβούλιο Σήμερα


ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Κόρινθος, 18-06-2012 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 24984

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                   ΠΡΟΣ

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                               Τ…  …………………….   

                ΠΛΗΡ.:                                                                                       Δημοτικό Σύμβουλο

                ΤΗΛ.:27413 61003-61068                                                                                                                                                 

                                                             

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 163 § 4 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε ειδική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22 Ιουνίου  2012   ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή κι ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:1.     Έγκριση  απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Κορινθίων

2.     Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Κορινθίων.

3.     Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Κορινθίων

4.     Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του  Δήμου Κορινθίων

5.     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου

6.     Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου

7.     Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου

8.     Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Άσσου-Λεχαίου

9.     Έγκριση απολογισμού έτους 2009 του Δήμου Τενέας

10. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2009 του Δήμου Τενέας

11. Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Τενέας

12. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Τενέας

13.  Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Σαρωνικού

14. Έγκριση ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης έτους 2010 του Δήμου Σαρωνικού

15.  Έγκριση απολογισμού έτους 2010 του Δήμου Σολυγείας

                                                                        Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.


           ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

             


   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος, 18-06-2012 

                ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                  Αριθμ. Πρωτ. 25107

                ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                  

                                                                                                                                        

                ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                                                   ΠΡΟΣ

                Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                               Τ…  …………………….   

                ΠΛΗΡ.:                                                                                       Δημοτικό Σύμβουλο

                ΤΗΛ.: 2741361003-61068                                                                                                                                                                                            

  Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 22η Ιουνίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 17:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:1.     Εκλογή αντιπροσώπων στο Δ.Σ. του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Περιφέρειας Πελοποννήσου

2.     Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο 1ο & 13ο Δημοτικό Σχολείο  και 2ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου» στο ΕΠΠΕΡΡΑ 

3.     Έγκριση  Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις Οδών Κέντρου Κορίνθου»

4.     Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού 2012

    Ο   Πρόεδρος του Δ.Σ.

            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: