Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 19 Μαΐου 2013

Τα τρία σκαλοπάτια του Λιμανιού Κορίνθου.Κρατικό … Δημοτικό … Ιδιωτικό !!!


 
Με τον Νόμο 4150 (ΦΕΚ 102 Α΄ 29 Απριλίου 2013) « Ανασυγκρότηση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και άλλες διατάξεις.» η Κυβέρνηση αποφάσισε ότι:
1.    Τα Λιμενικά Ταμεία, Δημοτικά και Κρατικά, δύνανται, σύμφωνα με τη διαδικασία
του άρθρου 42 του παρόντος, είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της προηγούμενης παραγράφου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου.
2.    Μέσα σε ένα μήνα από της συγκροτήσεως των Λιμενικών Δικτύων της
παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος, καθεμία από τις μητρικές εταιρίες συνιστά, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και αντίστοιχη τροποποίηση του Οργανισμού της, Διεύθυνση Αξιοποίησης και Ανάπτυξης (ΔΑΑ). Σκοπός της ΔΑΑ είναι η επιχειρησιακή και τεχνική υποστήριξη της Διοίκησης της εταιρίας, η συνδρομή και συνεργασία με τις υπηρεσίες των θυγατρικών εταιριών για ζητήματα αρμοδιότητάς τους, στις διαδικασίες ανάπτυξης επενδύσεων, παραχωρήσεων, συνεργασιών και συνεργειών με ιδιώτες και κάθε μορφής επιχειρηματικής πρωτοβουλίας που συνδέεται με την ανάπτυξη και αξιοποίηση των λιμένων του Δικτύου, αξιοποιώντας επίσης την τεχνογνωσία του Τ Α Ι Π Ε Δ.
3.    Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου, κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της
Ρ.Α.Λ., προσκαλεί τα Δημοτικά ή Διαδημοτικά Λιμενικά Ταμεία να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο χάραξης της Εθνικής Λιμενικής Πολιτι-κής, προκειμένου είτε να συγχωνευθούν μεταξύ τους προς το σκοπό δημιουργίας Ανώνυμης Εταιρίας – Περιφερειακού Λιμενικού Δικτύου είτε να προσχωρήσουν σε ένα από τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος.
4.     Μετά την πάροδο προθεσμίας έξι (6) μηνών από την πρόσκληση της
προηγούμενης παραγράφου, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών, Εσωτερικών και Ναυτιλίας και Αιγαίου, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις της προηγούμενης παραγράφου, εκπονούν Ολοκληρωμένο Σχέδιο Συνενώσεων φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων με τη μορφή Ν.Π.Δ.Δ., κρατικών ή δημοτικών, σε Ανώνυμες Εταιρίες – Περιφερειακά Λιμενικά Δίκτυα ή τα Κεντρικά Λιμενικά Δίκτυα της παραγράφου 3α του άρθρου 38 του παρόντος, η εφαρμογή του οποίου δύναται να πραγματοποιηθεί μετά από σχετικές αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων.
 
- Πόσοι μήνες πέρασαν από τις αλληλοσυγχαρητήριες δηλώσεις Πνευματικού – Γεωργιάδη – Τατούλη για την ανάθεση της διοίκησης και λειτουργίας του λιμανιού στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο;
- Πόσοι μήνες πέρασαν από την ενεργοποίηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου;
- Πόσες συζητήσεις έγιναν για το Master Plan (!) του Λιμανιού και το που θα ελλιμενίζονται τα κρουαζιερόπλοια, τα φορτηγά και τα κότερα;
- Πόσες ελπίδες θα καταλήξουν τελικά στην οικονομική λογική την αισθητική και την ευαισθησία του κάθε Ιδιώτη;
 
Κίνηση Πολιτών Γραφείο Τύπου

1 σχόλιο:

Ανώνυμος είπε...

Ώστε θα ξεπουλήσουν τα λιμάνια μας "αξιοποιώντας την τεχνογνωσία του ΤΑΙΠΕΔ".
Η τρικομματική δεν είναι που πρόσφατα βάφτισε το ξεπούλημα της χώρας "προώθηση του προγράμματος του ΤΑΙΠΕΔ" ;
Τόσο βρώμικο είναι που ακόμα κι'αυτοί δεν μπορούν να πουν την λέξη "πουλάμε" ;