Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 8 Ιανουαρίου 2014

Τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου της Τετάρτης 8/1/2014

                                           
                                                                      
                                                                                           Κόρινθος, 3-1-2014

                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 195

                   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        

                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                             

               Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                                   

               Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                          

              

                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου                                                                                              ΠΡΟΣ

               Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                            Τ…  ……………………       

               Τηλ.: 27413 61003 - 61068 -61070                                                       

                                                                                                                                                        Δημοτικό Σύμβουλο
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1  του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 8η Ιανουαρίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:
 
1.     Γνωμοδότηση επί της ΜΠΕ του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»
2.      Έγκριση της αριθμ. 127/9-10-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων», περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
3.      Έγκριση της αριθ. 98/18-12-2013 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων», περί ψήφισης προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.
4.      Παράταση μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ  στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Δήμου Κορινθίων
5.      Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ στη Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου
6.      Αίτημα εταιρείας VODAFONE για τροποποίηση όρων μίσθωσης
7.      Αίτημα εταιρείας COSMOTE για τροποποίηση όρων μίσθωσης
8.      Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών 
9.      Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των Εκπαιδευτικών και Ιερέων
10.    Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2014
11.    Αίτημα Κτηματικής Υπηρεσίας Ν. Κορινθίας για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Αράτου 42 στην Κόρινθο
12.    Αίτημα Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου για τοποθέτηση σήμανσης – διαγράμμιση χώρου απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης στην είσοδο του στην οδό Κολοκοτρώνη
13.    Αίτημα Δημητρίου Κυρέζη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην οδό Χίου στο Συνοικισμό Κορίνθου
14.    Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
15.    Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων  από βεβαιωτικούς καταλόγους ΚΟΚ, Νεκροταφείων, Ύδρευσης
 
 
                                                           
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                            ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ
 
 
Μια σημαντική συνεδρίαση συνεδρίαση που σαν πρώτο της θέμα έχει την γνωμοδότηση του Δ.Σ για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της του έργου «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων Περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ»
Ίδωμεν.....
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: