Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

Δημοτικό Συμβούλιο 19.03.2014Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η Μαρτίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.     Αίτημα κατοίκων της περιοχής Αγίου Γεωργίου Κορίνθου σχετικά με την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου.
2.     Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Κορινθίων.
3.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κυκλικού κόμβου Πατρών – Γ. Παπανδρέου».
4.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή νησίδας – Οδοσήμανση στην συμβολή των οδών Εθν. Αντίστασης – Άργους».
5.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ  και 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Προσθήκη κατ’ επέκταση νέων W.C. Δημοτικού Σχολείου Σοφικού».
6.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ  του έργου «Οδοποιία Τ.Κ. Σολομού».
7.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάδειξη – ολοκλήρωση νέας πλατείας στην περιοχή Αγιαννιώτικα».
8.     Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αγροτική Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού».
9.     Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου».
10.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού».
11.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Επισκευή οδοστρώματος Π.Ε.Ο Κορίνθου – Πατρών».
12.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου».
13.  Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής».
14.  Έκτακτη επιχορήγηση της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
15.  Εκμίσθωση αιγιαλού στην παραλία των Κεχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.
16.  Έγκριση της αρ. 15/04-03-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, περί τοποθέτησης σήμανσης στην οδό Αχιλλέως και αντικατάσταση σήμανσης στη σιδηροδρομική διάβαση των οδών Κολοκοτρώνη και Σοφοκλέους στην Κόρινθο.
17.  Έγκριση της 20/04-03-2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για άδεια στάθμευσης ΑΜΕΑ και τοποθέτηση ελαστικών κολονακίων αποτροπής στάθμευσης προς τη συμβολή της οδού Αδειμάντου και Πειρήνης στην Κόρινθο.
18.  Έγκριση της αρ. 109/04-03-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, περί εξώδικου συμβιβασμού ως προς τον καθορισμό τιμής μονάδος της αναλογούσης αποζημίωσης των κ.κ. Παναγιώτη Κώνστα, Μαρίας Κώνστα κλπ. για ιδιοκτησίες στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως Αγίου Γεωργίου Κορίνθου.
19.  Αίτημα του Αθλητικού Ποδηλατικού Ομίλου «Κορινθιακός» για συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ποδηλασίας Δρόμου ΜΑΣΤΕΡΣ 2014.
20.  Αίτημα του Κέντρου Ιστορικών και Λαογραφικών Σπουδών για συμμετοχή του Δήμου στις δαπάνες έκδοσης των πρακτικών του 2ου Συνεδρίου Κορινθιακών Σπουδών για τα Ιστορικά Κορινθιακά Μοναστήρια.
21.  Αίτημα Θεοδόση Κοντόζογλου για προμήθεια βιβλίου με τίτλο “Σελίδες από τη νεότερη ιστορία της Κορίνθου–Δήμαρχοι Κορινθίων (1834 - 2014)”.
22.  Έγκριση πίστωσης για τη τελετή συγκέντρωσης επιταφίων τη Μεγάλη Παρασκευή.
23.  Έγκριση της αριθμ. 16/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων», περί τροποποίησης του προϋπολογισμού του.
24.  Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2014 της Δημοτικής Ανώνυμης Εταιρείας Κορινθίων.
25.  Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014.
26.  Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
27.  Επιχορήγηση του Συλλόγου Πυροπροστασίας Δασών Κορίνθου.
28.  Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων.
29.  Διάθεση πιστώσεων.
30.  Τροποποίηση της αριθμ. 94/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την τουριστική  προβολή του Δήμου Κορινθίων έτους 2014.
31.  Αίτημα Μαρίας Καλομοίρη περί των δημοτικών τελών του ψυγείου αγροτικών προϊόντων στον Κουταλά.  
32.  Αίτημα συνδημότη για παροχή κοινωφελούς εργασίας.

                          
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                             


                 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: