Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 28 Απριλίου 2010

Η σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Κόρινθος 23-04-2010


Αριθμ. Πρωτ. 9818
Προς

Τ.. ……………………

Δημοτικό Σύμβουλο

ΕΝΤΑΥΘΑ

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρου 95 § 1 του Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 28 Απριλίου 2010 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 19.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατειών δυτικής εισόδου πόλεως Κορίνθου»

2. Καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων»

3. Αγορά ακινήτου στο Σολομό για χώρο στάθμευσης στο νεκροταφείο.

4. Αίτημα καταστηματαρχών για αλλαγή οδικής κατεύθυνσης της οδού Πυλαρινού από Εθν. Ανεξαρτησίας μέχρι Δερβενακίων.

5. Εξέταση αιτήματος κατοίκων περιοχής Αρχαίου λιμανιού για λήψη μέτρων μη παρεμπόδισης της αστικής συγκοινωνίας από σταθμευμένα οχήματα.

6. Μίσθωση τουριστικού περιπτέρου στον Ακροκόρινθο

7. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού   προϋπολογισμού

8. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων του ΚΟΚ

9. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσού

10. Έγκριση μετακίνησης αντιπροσώπων στο συνέδριο της ΚΕΔΚΕ για τον Καλλικράτη


και .... το κλείσιμο της οδού Αποστόλου Παύλου με ενδεχόμενο κλείσιμο του λιμένος Κορίνθου λόγω των έργων του Ξηριά
 (κατά πληροφορίες θα τεθεί  σε συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως)

'Ιδωμεν

Δεν υπάρχουν σχόλια: