Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 2 Μαΐου 2010

Τοποθέτηση Χ. Κασίμη στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 29/4/10Στην έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Πέμπτης 29/4/2010 που θα συζητούσε το προτεινόμενο από την κυβέρνηση χωροταξικό σχέδιο των νέων δήμων του ‘ Σχεδίου Καλλικράτη’ για το νομό, ο δημοτικός σύμβουλος της Κίνησης Πολιτών Χ. Κασίμης επεσήμανε συνοπτικά τα ακόλουθα:

• Η μορφή που πήρε τόσο το θεσμικό περιεχόμενο της διοικητικής μεταρρύθμισης όσο και η χωροταξία των νέων δήμων εκφράζουν την παθογένεια του πολιτικού μας συστήματος που είναι οι πελατειακές σχέσεις και ο πολιτικός παραγοντισμός. Αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση με τα χαρακτηριστικά που έχει στο σχέδιο νόμου δεν υπηρετεί τους βασικούς στόχους που θα έπρεπε να έχει και πολλάκις έχουν διατυπωθεί και από την ίδια την ΚΕΔΚΕ. Το παρόν σχέδιο νόμου δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις που θα ενισχύσουν την τοπική δημοκρατία, θα αναβαθμίσουν την ποιότητα ζωής των δημοτών και θα εξασφαλίσουν τις βασικές προϋποθέσεις της ανάπτυξης. Παραμένει ένα δημαρχοκεντρικό σύστημα, με αρκετά συγκεντρωτικές εξουσίες, χωρίς διασφαλισμένους πόρους που θα επιχειρήσει να μεταβιβάσει την άντλησή τους στους δημότες στο πνεύμα και των τελευταίων οικονομικών μέτρων. Δυστυχώς ο δήμος Κορινθίων ουδέποτε συζήτησε αυτές τις σοβαρές αδυναμίες του θεσμικού πλαισίου και ουδέποτε κατέθεσε τις δικές του απόψεις.• Σε ό,τι αφορά την χωροταξία των νέων δήμων του νομού και τον προτεινόμενο νέο δήμο Κορινθίων επισημαίνεται ότι αυτός υπολείπεται των στόχων που είχε διατυπώσει το δημοτικό συμβούλιο με τις αποφάσεις του σχετικά με τα όρια που προτείνονταν με την Α’ πρόταση του ΙΤΑ και αφορούσαν την συνένωση με τους δήμους Λουτρακίου και Αγίων Θεοδώρων. Επιπλέον δεν κατέστη εφικτή ούτε και η επέκταση των ορίων του δήμου μέχρι τα σύνορα της διώρυγας της Κορίνθου. Για το αποτέλεσμα αυτό δεν ‘συνωμότησε το σύμπαν’ κατά της Κορίνθου αλλά ευθύνεται η πολιτική διαχείριση του ζητήματος από την ίδια την δημοτική αρχή που και αυτή εγκλωβίστηκε στην λογική της διεκδίκησης με όρους πελατειακούς, παραγοντίστικους και κομματικούς. Στην πολιτική ασφαλώς και συγκρούονται πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά συμφέροντα. Το ερώτημα είναι πως πάει κανείς σε αυτή την μάχη. Η δημοτική αρχή πήγε με μια ‘από τα πάνω’ μέθοδο ενώ έπρεπε να χτίσει συμμαχίες στη βάση των τοπικών κοινωνιών, αναπτύσσοντας εκείνα τα επιχειρήματα που θα διασφάλιζαν την κοινωνική συναίνεση σε μια βιώσιμη αναπτυξιακή πρόταση που θα αναβάθμιζε την ποιότητα ζωής των δημοτών του νέου δήμου. Αντ’ αυτού εξάντλησε τον εαυτό της στον πολιτικό, πελατειακό παραγοντισμό στην κορυφή και σε κορώνες και κατασκευές ‘υπονομευτών και εχθρών’ του δήμου. Επιπλέον αποδείχθηκε ότι η δημοτική αρχή δεν είχε επεξεργαστεί ένα ουσιαστικού περιεχομένου σχέδιο διεκδίκησης με επιχειρήματα, ενώ δεν διέθετε σχέδιο Β’ ως εναλλακτική πρόταση.

• Πρέπει να δεχθούμε ότι το μόνο που μπορεί, ενδεχομένως να διεκδικηθεί και διασωθεί είναι η επέκταση των ορίων του μέχρι τα όρια του Ισθμού. Δεν μακρηγορώ και καταθέτω στο πνεύμα των παραπάνω παρατηρήσεών μου την εξής πρόταση:

Στη βάση απόφασης που θα πρέπει να πάρει το δημοτικό συμβούλιο του δήμου θα πρέπει να ζητήσουμε από το δημοτικό διαμέρισμα Ισθμίων την διοργάνωση λαϊκής συνέλευσης των κατοίκων στην οποία θα παραστεί σύσσωμο το συμβούλιο του δήμου μας και στην οποία ο δήμαρχος και οι επικεφαλής των παρατάξεων θα αναπτύξουν τα ιστορικά, κοινωνικά, γεωγραφικά αλλά κυρίως τα αναπτυξιακά και λειτουργικά πλεονεκτήματα της συνένωσης τους με τον δήμο Κορινθίων. Με άλλα λόγια θα πρέπει να διατυπωθεί μια σαφής λειτουργική πρόταση που θα εξασφαλίζει την ‘από τα κάτω’ υποστήριξη και κοινωνική συναίνεση.

• Όπως και να’ χει όμως ο δήμος έχει και μια άμεση υποχρέωση. Πρέπει να προετοιμαστεί από τώρα για τον νέο δήμο. Επειδή οι συνθήκες που διαμορφώνονται θα είναι εξαιρετικά δύσκολες και ελλοχεύουν πολλοί κίνδυνοι για την βιωσιμότητα του εγχειρήματος προτείνεται:
Η χρηματοδότηση ενός νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου για τον νέο δήμο το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα νέα δεδομένα και θα στοχεύει αφενός στην διοικητική αναδιοργάνωση (νέες υπηρεσίες, αρμοδιότητες κοκ.) και αφετέρου στον αναπτυξιακό σχεδιασμό στην βάση του νέου θεσμικού πλαισίου. Η μελέτη αυτή θα προετοιμάσει τον δήμο στην νέα εποχή. Άμεσα δυο από τους έμμισθους συμβούλους του δημάρχου θα πρέπει να καθοδηγηθούν ώστε να συλλέξουν όλα τα απαραίτητα νέα δεδομένα και να καταθέσουν μια έκθεση υφιστάμενης κατάστασης του νέου δήμου που θα αποτελέσει και την βάση του υποστηρικτικού υλικού του νέου Επιχειρησιακού Σχεδίου που θα πρέπει να συντάξουμε. Αυτό είναι απαραίτητο για να μην οδηγηθούμε σε νέα αδιέξοδα και σε πολίτες δύο και τριών κατηγοριών.

Τα επόμενα χρόνια θα είναι κρίσιμα τόσο για την χώρα όσο και για τον νέο δήμο Κορινθίων. Κάθε κρίση όμως γεννά και νέες δυνατότητες, νέες ευκαιρίες για μια νέα ανασυγκρότηση, για μια νέα εποχή.

Δεν υπάρχουν σχόλια: