Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 5 Μαΐου 2010

Έχει τελικά παραιτηθεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ν. Σταυρέλης ή όχι;Ο κ. Σταυρέλης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Τετάρτης 28/5/2010 δήλωσε ότι παραιτείται από την θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του δήμου Κορινθίων διαμαρτυρόμενος για την άδικη αντιμετώπιση του δήμου στον προτεινόμενο από την κυβέρνηση χωροταξικό σχεδιασμό του ‘Καλλικράτη’. Μια εβδομάδα μετά όμως ο κ. Σταυρέλης δεν έχει καταθέσει την παραίτησή του όπως προβλέπει ο Δημοτικός Κώδικας στο άρθρο 92 όπου χαρακτηριστικά σημειώνεται:

''Η παραίτηση από το αξίωμα του Προέδρου, Αντιπροέδρου και του γραμματέα του δημοτικού συμβουλίου υποβάλλεται στο δημοτικό συμβούλιο και γίνεται οριστική, αφότου το δημοτικό συμβούλιο την αποδεχθεί. Για το σκοπό αυτόν το συμβούλιο προσκαλείται σε συνεδρίαση από τον σύμβουλο του επιτυχόντος συνδυασμού που έχει εκλεγεί με τις περισσότερες ψήφους και, σε περίπτωση ισοψηφίας, από εκείνον που είναι γραμμένος πρώτος κατά σειρά στην απόφαση του δικαστηρίου και, αν αυτός κωλύεται για οποιονδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο στην απόφαση ανακήρυξης των συμβούλων.

Στη συνεδρίαση αυτή προεδρεύει ο σύμβουλος που συγκάλεσε το συμβούλιο και, αν αυτός δεν παρίσταται, ο αμέσως επόμενος κατά την ανωτέρω σειρά. Σε κάθε περίπτωση η παραίτηση θεωρείται ότι γίνεται αποδεκτή μετά την παρέλευση ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατάθεσης της σχετικής αίτησης στο γενικό πρωτόκολλο της υπηρεσίας. Ο παραιτούμενος παραμένει σύμβουλος και δεν μπορεί να επανεκλεγεί στο ίδιο αξίωμα μέσα στην ίδια διετία. Στην ίδια συνεδρίαση το συμβούλιο, μετά την αποδοχή της παραίτησης, προβαίνει, κατά περίπτωση, στην εκλογή νέου Προέδρου, αντιπροέδρου ή γραμματέα κατά τον ίδιο τρόπο και την ίδια διαδικασία της παραγράφου 1.''Το ερώτημα είναι απλό: παραιτήθηκε ή όχι ο κ. Σταυρέλης;

Και έχει το ερώτημα σημασία όχι μόνο πολιτική αλλά και θεσμική, γιατί θα πρέπει να εξηγηθεί γιατί είναι ο αντιπρόεδρος κ. Γ. Δαλαμαρίνης που συγκαλεί σε συνεδρίαση το δημοτικό συμβούλιο την Παρασκευή 7/5/2010 με πρόσκληση εκδοθείσα την Δευτέρα 3/5/2010 και όχι ο κ. Σταυρέλης;

Εκτός αν ο κ. Σταυρέλης έχει δηλώσει κώλυμα.

Και σε αυτή την περίπτωση όμως το πολιτικό ερώτημα παραμένει.

3 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Προφανώς δεν έχει παραιτηθεί διότι κώλυμα μπορεί να δηλώσει μόνο ο εν ενεργεία πρόεδρος. Άλλως είναι ανυπόστατη η εκτός αρμοδιότητος πρόσκληση του αντιπροέδρου.

Ανώνυμος είπε...

Πάντως τον μισθό του προέδρου τον παίρνει αφού δεν υπέβαλε γραπτή παραίτηση.

Ανώνυμος είπε...

Να που είχατε δίκιο !
ΔΕΝ παραιτήθηκε.
Τα ψεύτικά του λόγια τα μεγάλα.