Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2010

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο ΣήμεραΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κόρινθος, 03-12-2010


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. 31601

NOMOΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32 ΠΡΟΣ

Τ.Κ. 201 00 ΚΟΡΙΝΘΟΣ Τ… …………………….

ΠΛΗΡ.: Δημοτικό Σύμβουλο

ΤΗΛ.: 27413 61003 -61068 Ενταύθα


Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 95 § 1 Ν. 3463/2006, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 08 Δεκεμβρίου 2010 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18.00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:(;;;;;;;;)1.- Αποδοχή χρηματοδότησης,, συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και τροποποίηση Δημοτικού Προϋ/σμού του έργου «Λειτουργική ενοποίηση υφισταμένων πληροφοριακών συστημάτων (υποδομές ΤΠΕ και εφαρμογές) και δεδομένων του Δήμου Κορινθίων για την εφαρμογή του Προγράμματος ΄΄΄Καλλικράτης΄΄»

2.-Τμηματική παραλαβή μελέτης σηματοδότησης διασταυρώσεων στα πλαίσια της μελέτης σχεδιασμού για την αντιμετώπιση κυκλοφοριακών αναγκών του Δήμου Κορινθίων

3.- Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε.. του έργου «Οδοποιία Ξυλοκέριζας 2010» και παράταση συμβατικής προθεσμίας

4.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Πεζοδρόμια και ηλεκτροφωτισμός Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων»

5.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση –Διαμόρφωση πλατείας παιδικής χαράς Βάρχαρτ» και παράταση συμβατικής προθεσμίας

6.- Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή γηπέδων στα Τ.Δ. Εξαμιλίων και Ξυλοκέριζας» και παράταση συμβατική προθεσμίας

7.- Εγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία πλατείας ΟΤ 317 Πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα – Κεραμιδάκι»

8.- Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Αρχ. Κορίνθου 2010» και παράταση συμβατικής προθεσμίας ΄

9.- Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «Πεζοδρομήσεις, Αναπλάσεις Οδών Κέντρου Κορίνθου»

10.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας και έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Κατασκευή – Ανάπλαση πλατείας περιοχής Καλλιθέας Κεχρεών Τ.Δ. Ξυλοκέριζας»

11.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανακαίνιση Δημοτικών κτιρίων Τ.Δ. Εξαμιλίων»

12.- Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή έργων δημοτικής οδοποιίας Τ.Δ. Κορίνθου 2008»

13.- Έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Επισκευή κοινοτικού καταστήματος Τ.Δ. Εξαμιλίων»

14.- Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων Τ.Δ. Σολωμού, ανεξάρτητα από τα κατασκευαστικά της Δημοτικής Οδοποιίας»

15.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Ανέγερση κτιρίου Βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων»

16.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δημοτικής Οδοποιίας Τ.Δ. Εξαμιλίων»

17.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή παιδικής χαράς πλατείας Π. Τσαλδάρη - Περιβολάκια»

18.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αναπλάσεις- Ηλεκτροφωτισμός στο Δ.Δ. Αρχ. Κορίνθου»

19.- Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Πεζοδρόμηση οδού προς το Μουσείο του Αρχαιολογικού Χώρου στην Αρχ. Κόρινθο»

20.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση Κ.Χ. στο Τ.Δ. Εξαμιλίων»

21.- Παράταση συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ανάπλαση – Κατασκευή πλατείας στη θέση Μαρούγκα Τ.Δ. Ξυλοκέριζας»

22.- Εκπόνηση μελέτης για κατασκευή πεζογέφυρας στην εκβολή του Ξηριά

23.- Έγκριση της υπ΄ αριθμ. 30/25-10-2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Πνευματικό- Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Κορινθίων» , περί αποδοχής οικονομικής ενίσχυσης και τροποποίηση προϋ/σμού 2010

24.- Έγκριση της αριθμ. 23/15-9-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α΄ ΚΑΠΗ, περί τροποποίηση προϋ/σμού

25.- Έγκριση της αριθμ. 18/4-10-2010 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΝΑΚ

26.- Αίτημα Μιχαήλ Μπαφίτη και Αικατερίνης Τζώρτζη , για προσκύρωση εδαφικού τμήματος σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρα – ΔΕΛΤΑ Κορίνθου

27- Αίτημα Σταύρου Ασπρουδή για προσκύρωση εδαφικού τμήματος σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρα-Δέλτα.

28.- Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Επιλογής Μονίμου Προσωπικού

29- Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Προϋ/σμού

30.- Επιχορήγηση Ευθύμειου Κέντρου

31- Επιχορήγηση του Συλλόγου Εργαζομένων του Δήμου Κορινθίων

32.- Επιχορήγηση Πολιτιστικών Συλλόγων

33.- Κατανομή γ΄ δόσης στα σχολεία, για λειτουργικές ανάγκες

34.- Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό των Χριστουγέννων και Νέου Έτους

35.- Τροποποίηση της αριθμ. 483/2009 ,περί εξουσιοδότησης υπογραφών

36.- Τροποποίηση της αριθμ. 484/2009, περί εξουσιοδότησης υπογραφών

37.- Τροποποίηση της αριθμ. 485/2009, περί εξουσιοδότησης υπογραφών

38.- Αίτημα της εταιρείας Κατσούλη ΕΕ για συνεργασία με το Δήμο Κορινθίων για δωρεά απομάκρυνση των εγκαταλελειμμένων αυτ/των και ανακύκλωση αυτών

39.- Έγκριση δαπανών Παγίας Προκαταβολής

40.- Αιτήσεις δημοτών για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο


Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Μαλατέστα-Σελιώτη


(όπως παρελήφθη από το Δήμο Κορινθίων)

Δεν υπάρχουν σχόλια: