Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Η ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2011
Δελτίο Τύπου


Στο Δημοτικό Συμβούλιο της 13/4/2011, ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία,  ο Προϋπολογισμός του 2011.

Η Κίνηση Πολιτών τον καταψήφισε για τους ακόλουθους λόγους:

Γιατί είναι ένας Προϋπολογισμός που δεν έχει φιλοσοφία και προσανατολισμό. Ακολουθεί την πεπατημένη μιας διαχειριστικής και όχι αναπτυξιακής λογικής, αφού οι επενδύσεις που έχουν σχέση με τις αναπτυξιακές προοπτικές του δήμου είναι ανύπαρκτες (αρχαιολογική κληρονομιά, τουρισμός κλπ.). Δεν δημιουργεί δομές για την ανάπτυξη, και δεν μεριμνά και για νέες πηγές εσόδων.

Γιατί είναι πλασματικός αφού συμπεριλαμβάνει έσοδα και έξοδα που είναι βέβαιον ότι δεν θα εισπραχθούν και δεν θα δαπανηθούν. Γιατί στερείται πρότασης για την αύξηση της απορροφητικότητας και της αύξησης των εσόδων από οφειλές τρίτων στο δήμο.

Γιατί δεν συμβάλλει στην οικονομική σύγκλιση των συνενούμενων δήμων μέσα από στοχοθετημένες δράσεις.

Γιατί δεν είναι κοινωνικός, αφού η κοινωνική μέριμνα και οι κοινωνικά ευπαθείς ομάδες δεν ενισχύονται ουσιαστικά, ούτε αποτελούν αντικείμενο συγκεκριμένης στοχοθετημένης πολιτικής. Αλλά και οι υποβαθμισμένες περιοχές δεν ιεραρχούνται ψηλά στην ατζέντα της παρούσας δημοτικής αρχής. Στη συγκεκριμένη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, ένας Δήμος που θα αποφάσιζε να αλλάξει τις προτεραιότητές του, ιεραρχώντας ψηλά την Κοινωνική του Πολιτική και τις αντίστοιχες δράσεις, θα έκανε τη διαφορά.

Γιατί είναι μη-περιβαλλοντικός Προϋπολογισμός, αφού οι δαπάνες/επενδύσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, των φυσικών πόρων, την αποκατάσταση των χωματερών, την ανακύκλωση και την εξοικονόμηση ενέργειας είναι σχεδόν ανύπαρκτες.

Γιατί στην διαδικασία κατάρτισής του υπήρξαν σημαντικά θεσμικά ατοπήματα:

1. Δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία τελικής σύνταξής του από την Οικονομική Επιτροπή, η οποία έχει την ευθύνη να συγκεντρώσει και αξιολογήσει τις προτάσεις των υπηρεσιών του Δήμου, τις προτάσεις της Επιτροπής Διαβούλευσης, τα αποτελέσματα της Επιτροπής Απογραφής και, να συντάξει αιτιολογική έκθεση, με συγκεκριμένα στοιχεία, όπως η πηγή προέλευσης κάθε πίστωσης, το ύψος της και οι λόγοι που υπαγόρευσαν τυχόν αυξομειώσεις.

2. Ο Προϋπολογισμός δεν φέρει Ειδικό Παράρτημα όπου αναφέρονται οι δράσεις που αφορούν στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των έργων και των υπηρεσιών τους, όπως προβλέπεται στην σχετική Εγκύκλιο 3966 (Αρ. Φύλλου 141, 9-2-2011) του Υπουργού Εσωτερικών.Επί της ουσίας:

Ο Προϋπολογισμός του 2011 είναι συρρικνωμένος και αποκαλύπτει σοβαρά προβλήματα υλοποίησής του. Σημειώνουμε ότι ενώ ο συνολικός Προϋπολογισμός του 2010 ανέρχονταν στα 75 εκατ. περίπου, σήμερα αυξάνεται στα 79 εκατ. έχοντας συμπεριλάβει έσοδα όπως τις προνοιακές ενισχύσεις (9.5 εκατ. περίπου), τις αυξήσεις τελών, την μισθοδοσία των υπαλλήλων που μετατάχθηκαν στον Δήμο από την Νομαρχία , τις μεταφορές των μαθητών και τα μισθώματα από την Νομαρχία (1.685 εκατ. περίπου), καθώς και ποσό 1.1 εκατ. από το Πρόγραμμα «Θησέας», που όλοι ξέρουμε δεν θα υλοποιηθεί.
Άρα, μιλάμε για ουσιαστική και σημαντική μείωση του Προϋπολογισμού, που υπηρετεί τελικά την μνημονιακή πολιτική της συρρίκνωσης των δαπανών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Κάθε προϋπολογισμός, αποτελεί τον καθρέφτη των πολιτικών επιλογών αλλά και των κοινωνικών αξιών και αντιλήψεων μιας δημοτικής αρχής και αναδεικνύει τα δημοκρατικά και αυτοδιοικητικά μεγέθη της.

Σε κάθε προϋπολογισμό θα πρέπει να συνυπάρχει η διαφάνεια των οικονομικών θεμάτων που διαχειρίζεται ο Δήμος και η δυνατότητα να γνωρίζει ο πολίτης πώς αξιοποιούνται τα χρήματά του.

Η Κίνηση Πολιτών διεκδικεί ένα Συμμετοχικό Προϋπολογισμό, δημοκρατικό στην κατάρτισή του, διαφανή στην εκτέλεσή του, ανοικτό στον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου και της κοινωνίας, με δημοκρατική ιεράρχηση των προτεραιοτήτων και ελεγχόμενη την κοινωνική αποτελεσματικότητα των δαπανών και των ασκούμενων πολιτικών.


Κόρινθος, 14/4/2011

Μπορείτε να διαβάσετε το κείμενο της αγόρευσης του Χαράλαμπου Κασίμη στο Δημοτικό Συμβούλιο   ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια: