Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2011

ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ή αλλιώς ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΞ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΣΤΥΦΥΛΑΞ 
Η Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων έχει καταγγείλει πολλές φορές, την τελευταία πενταετία, την Δημοτική Αρχή του κ. Πνευματικού, για διγλωσσία και συστηματική κωλυσιεργία στο σοβαρότατο ζήτημα της λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.

Οι κατά καιρούς εξαγγελθείσες κινητοποιήσεις, οι κρυφές ή φανερές διαβουλεύσεις με την πολιτική ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου Ναυτιλίας, αλλά και οι προ μηνών κοινές δημόσιες τοποθετήσεις και δεσμεύσεις του δημάρχου με βουλευτές του νομού φαίνεται ήταν απλά επικοινωνιακά τεχνάσματα που είχαν ως αποτέλεσμα την απρόσκοπτη συνέχιση της λειτουργίας του λιμανιού της Κορίνθου από το διορισμένο Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει αντιμετωπισθεί κανένα από τα προβλήματα που δυσχεραίνουν την ζωή της πόλης.

Είναι γνωστό ότι από το 2005 ότι με βάση ......εκδόθηκε η με αρ.23654/13-5-2005 Εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με την οποία : «Κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.2738/1999,όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 11 του Ν.2839/2000 και ισχύουν , προκειμένου να διαπιστωθεί αν η λειτουργία των νεοσυσταθέντων δημοτικών/νομαρχιακών λιμενικών ταμείων εξαρτάται από την προηγούμενη κατάργηση των κρατικών λιμενικών ταμείων, η Υπηρεσία μας υπέβαλε σχετικό ερώτημα στο Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας. Επί του ανωτέρω ερωτήματος εκδόθηκε η αριθμ.108/2005 ατομική Γνωμοδότηση, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ,…. Συνεπώς, μετά την έκδοση της Γνωμοδότησης, οι λιμενικές επιτροπές των Κρατικών Λιμενικών Ταμείων δεν νομιμοποιούνται στην άσκηση των σχετικών αρμοδιοτήτων, ενώ τα νέα διοικητικά συμβούλια των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ απαιτείται να προχωρήσουν στην κατάρτιση και ψήφιση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και του προϋπολογισμού αυτών καθώς και να προβούν στις λοιπές απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή άσκηση των αρμοδιοτήτων τους,…

Ομοίως και η με αρ. 155/2007 Γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους σύμφωνα με την οποία : «Εξ' άλλου, κατά την αληθή έννοια των διατάξεων της παραγράφου 7, τα συνιστώμενα με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία…, από και δια της δημοσιεύσεως των διαταγμάτων συστάσεως των ν. π.δ.δ. ή αυτοτελών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 2738/1999 Λιμενικά Ταμεία, ασκούν τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες, άνευ ανάγκης προηγουμένης εκδόσεως προεδρικού διατάγματος περί καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία αυτές μεταφέρονται και της κατά την παράγραφο 3 Κ.Υ.Α. περί καθορισμού της χωρικής αρμοδιότητας των νεοσυσταθέντων Ταμείων (ΟλΝΣΚ 365/2005, Ατομική (Ν. Μαυρίκας) 108/2005) …. Η κατά τα προεκτεθέντα αυτοδικαία υπεισέλευση δεν τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία οι αρμοδιότητες μεταφέρονται,…. ».

Άρα η νομική βάση της άμεσης ανάληψης της διαχείρισης του λιμανιού μας από το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίων, το Διοικητικό Συμβούλιο του οποίου έχει ως Πρόεδρο τον Δήμαρχο και ως Αντιπρόεδρο τον Αντιδήμαρχο κ. Φαρμάκη, είναι ότι η λιμενική επιτροπή του Κρατικού Λιμενικού Ταμείου δεν νομιμοποιείται στην άσκηση της σχετικής αρμοδιότητας.

Τι κάνει το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου; Δεν ασκεί κανένα ένδικο μέσο κατά της λιμενικής επιτροπής.

Τι κάνουν οι δημοτικοί σύμβουλοι του κ. Πνευματικού;

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κ. Τάσου Αποστολόπουλου διορίζεται μέλος της νέας ανασυγκροτημένης Λιμενικής Επιτροπής Ν. Κορινθίας ο κ. Φαρμάκης Γιώργος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Κορινθίων, αναπληρούμενος από τον κ. Οικονόμου Γιώργο, Δημοτικό Σύμβουλο Δήμου Κορινθίων, εκπροσώπους της Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων.

Είναι προφανές ότι οποιαδήποτε συμμετοχή δημοτικών συμβούλων του Δήμου Κορινθίων, ως μελών της Λιμενικής Επιτροπής, στην λήψη αποφάσεων που θα αφορούν στο λιμάνι της Κορίνθου, υπονομεύει ευθέως την λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου.

2 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Στην ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων ΔΕΝ υπάρχει στις δημοτικές επιχειρήσεις το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Επιλεκτική αμνησία κ. Δήμαρχε;

giorgos dinoy είπε...

ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΑΠΟΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟ?
ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ?

ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΜΑΣ ΚΑΠΙΟΣ ΕΠΙ ΤΕΛΟΥΣ!!!!

19/12/2011