Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2012

Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα στις 6μμ

                                                                                        

     ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Κόρινθος, 13-1-2012 

       ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                              Αριθμ. Πρωτ. 1304

     ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                                                   

                                                                                                                                       

    ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: ΚΟΛΙΑΤΣΟΥ 32                            ΠΡΟΣ

    Τ.Κ.  201 00   ΚΟΡΙΝΘΟΣ                                Τ…  …………………….   

    ΠΛΗΡ.:                                                            Δημοτικό Σύμβουλο

    ΤΗΛ.: 27413 61003 - 61068                               

                                                                                                                                                      

       
       
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 18-01-2012 ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:1.- Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012

2.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών καθαριότητας και φωτισμού

3.- Αναπροσαρμογή ή μη του φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων

4.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών ύδρευσης στις δημοτικές ενότητες Άσσου-Λεχαίου, Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας

5.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών άρδευσης στην δημοτική ενότητα Άσσου-Λεχαίου

6.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων

7.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών –δικαιωμάτων χρήσης νεκροταφείου

8.- Αναπροσαρμογή ή μη τελών διαφήμισης

9.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος βοσκής για τις δημοτικές ενότητες Σαρωνικού, Σολυγείας και Τενέας

10.- Αναπροσαρμογή ή μη του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού και παραλίας

11.- Γνωμοδότηση επί της αίτησης εκμετάλλευσης λατομείου αδρανών υλικών στη θέση «Άσπρο Βουνό» Αθικίων

12.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή παραλαβής έργων και σύνταξης βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μέχρι 5.869,41 € (Π.Δ. 229/99)

13.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για την επιτροπή παραλαβής έργων αξίας άνω των 5.869,42€ (Π.Δ. 229/99)

14.-Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1) αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου για επιτροπή παραλαβής προμηθειών, εργασιών και μεταφορών αξίας μικρότερης των  2.934,70 €

15.-Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για επιτροπή εκτίμησης ακινήτων για εκποίηση, αγορά, μίσθωση, εκμίσθωση και ανταλλαγή  ( άρθρ. 186 Ν. 3463/2006)

16.-Ορισμός δύο (2) τακτικών και δύο (2) αναπληρωματικών Δημοτικών Συμβούλων , ενός (1) δημότη με τον αναπληρωτή του και ενός (1) Γραμματέα με τον αναπληρωτή του για επιτροπή συμβιβαστικής επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

17.-Ορισμός  τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων για την επιτροπή καταστροφής υλικών ασήμαντης αξίας.

18.- Ορισμός ενός (1) τακτικού και ενός (1)  αναπληρωματικού Δημοτικού Συμβούλου της επιτροπής καλής εκτέλεσης εργασιών.

19.- Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του για την επιτροπή ακαταλληλότητας αυτ/των, μετατροπή αυτών, αλλαγής κινητήρων , απόσυρσης οχημάτων κ.λ.π.


21.-Εξουσιοδοτήσεις υπαλλήλων του Δήμου για συναλλαγές με Τράπεζες, Οργανισμούς, Δ.Ο.Υ. κ.λπ. και έκδοση επιταγών του Δήμου

22.-Τροποποίηση της προγραμματικής Σύμβασης με το Υπουργείο Πολιτισμού και το  Ιστορικό -Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου

23.-  Συμμετοχή του Δήμου στο 21ο Παγκόσμιο Συνέδριο-Γενική Συνέλευση Οργανισμών Εθελοντικής  Αιμοδοσίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Εθελοντών Αιμοδοτών (ΠΟΣΕΑ)

24.- Αποδοχή  χρηματικού ποσού από το μη κερδοσκοπικό Σωματείο Ανωνύμων Ναρκομανών

25.- Απευθείας ανάθεση της μεταφοράς των μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης

26.-  Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση προς τιμή των εκπαιδευτικών και

Ιερέων

27- Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου στο Συνέδριο της ΚΕΔΕ στη Κομοτηνή

28.- Γνωμοδότηση για τη χορήγηση αδειών εκμετάλλευσης περιπτέρων                                                                                  


  Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                                       ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: