Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 29 Οκτωβρίου 2012

Με ολική επαναφορά θεμάτων σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 29η Οκτωβρίου 2012   ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Υποβολή αιτήματος στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για παραχώρηση στο Δήμο της Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου
 2. Γνωμοδότηση επί του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan)  Λιμένα Κορίνθου και των νέων ορίων της χερσαίας ζώνης Λιμένος.
 3. Αγορά ακινήτου στον οικισμό Αλαμάνο Δ.Κ Αθικίων για δημιουργία πλατείας.
 4. Έγκριση απογραφής περιουσίας της ΝΕΛΕ
 5. Προγραμματική σύμβαση  με τη Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, για την υλοποίηση προγραμμάτων Εθνικής και Τοπικής εμβέλειας στα πλαίσια της πράξης Κέντρα Δια Βίου Μάθησης
 6. Παραχώρηση χρήσης αυτοκινήτων του Προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» στο ν.π. Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων
 7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Συντήρηση – Επισκευή δικτύων ύδρευσης Δ.Ε. Σαρωνικού»
 8. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Τσιμεντόστρωση κοινοτικών δρόμων Τ.Δ. Κόρφου»
 9. Γνωμοδότηση για πρόταση οριοθέτησης υδατορέματος «Σκουρούκλη» στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τ.Κ. Κουταλά
 10. Επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων
 11. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού
 12. Έγκριση της 59/24-9-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. Κέντρου Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, περί τροποποίησης του προϋπολογισμού.
 13. Έγκριση της 43/20-7-2012 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. Κέντρου Πολιτισμού-Αθλητισμού και Περιβάλλοντος, περί τροποποίησης του προϋπολογισμού
 14.  Έγκριση αποζημίωσης Δημοτικού Συμβούλου για μετάβαση εκτός έδρας
 15. Επιβολή τέλους λαϊκών αγορών και τροποποίηση του τρόπου είσπραξής τους για τις Λαϊκές Αγορές Αθικίων, Λουτρών Ωραίας Ελένης και Χιλιομοδίου
 16. Αίτημα Γεωργίου Πίπιλου για απότμηση πεζοδρομίου επί της οδού Ακύλας-Πρισκίλλας αρ. 20 στη Κόρινθο
 17. Αίτημα Μαρίας Λασπίτη για παραχώρηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Κολοκοτρώνη 48 στη Κόρινθο.


 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: