Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 5 Νοεμβρίου 2012

Γνωμοδότηση επί του Γενικού Προγραμματικού Σχεδίου (masterplan) Λιμένα Κορίνθου και των νέων ορίων της χερσαίας ζώνης Λιμένος: η τοποθέτησή μας.Με την κατ’ αρχή επισήμανση μας ότι και μόνο το γεγονός ότι ζητείται από το Λιμενικό Ταμείο Κορίνθου η γνωμοδότηση του ΔΣ για το master plan του λιμανιού και το θέμα απασχολεί το ΔΣ, δείχνει ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο (ΔΛΤ)και η ενεργοποίηση του έχει ήδη παραπεμφθεί στις καλένδες από την δημοτική αρχή.

Δείχνει την έλλειψη εκ μέρους της δημοτικής αρχής της πολιτικής εκείνης βούλησης για την λειτουργία του και την ενσωμάτωση του χώρου του λιμανιού με την πόλη της Κορίνθου, παρά τις επανειλημμένες προτροπές και προειδοποιήσεις της Κίνησης Πολιτών, εδώ και χρόνια. Είναι, κατά την γνώμη μας, τουλάχιστον ανορθόδοξο να μιλάμε για το master plan  του κρατικού Λιμενικού Ταμείου Κορίνθου ( ΛΤΚ) και όχι για ένα δικό μας master plan του δικού μας ΔΛΤ.

 Επί του προκειμένου όμως :

Η πληρότητα του συγκεκριμένου master plan δεν αναιρεί το γεγονός ότι αυτό διαρθρώθηκε και σχεδιάστηκε με βάση τις προδιαγραφές και τις δεσμεύσεις του ΛΤΚ το οποίο είναι και ο εντολοδόχος του. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κεφάλαιο 1.1 Σκοπιμότητα της Μελέτης (σελ.1) αναφέρεται :
«Η εκπόνηση του γενικού προγραμματικού σχεδίου (Master Plan) του λιμένα Κορίνθου αποσκοπεί στον σχεδιασμό των απαιτούμενων λιμενικών έργων με στόχο αφενός την αναβάθμιση των εμπορευματικών και τουριστικών υποδομών της εγκατάστασης και αφετέρου τον περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων από τη λειτουργία των εν λόγω δραστηριοτήτων.
Η υφιστάμενη εμπορευματική δραστηριότητα παρουσιάζει δύο σημαντικές ελλείψεις. Η πρώτη και σημαντικότερη έλλειψη είναι η ανεπαρκής συγκοινωνιακή σύνδεση του λιμένα με το εθνικό οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο…. Η δεύτερη επικεντρώνεται στην ανεπάρκεια των υποδομών για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου μήκους πλοία καθώς επίσης και της απαιτούμενης χερσαίας ζώνης για την υποστήριξη των εμπορευματικών δραστηριοτήτων του λιμένα. Επισημαίνεται ότι οι ελλείψεις αυτές έχουν σαν συνέπεια την αύξηση του κόστους διακίνησης των προϊόντων με τις όποιες αρνητικές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα της παραγωγικής διαδικασίας.»
Ο σκοπός και ο στόχος είναι σαφείς. Να σχεδιαστεί ένα λιμάνι με βάση τις γνωστές προδιαγραφές που θα εξυπηρετεί τους κρατικούς σχεδιασμούς. Και αυτό από την μία άποψη είναι σωστό, από την άλλη όμως το κέντρο βάρους της μελέτης πέφτει  στις αναγκαιότητες  και τις προδιαγραφές του και όχι στην πόλη της Κορίνθου η οποία έρχεται σε δεύτερη μοίρα.
Η αντίφαση αυτή γίνεται κατανοητή στο κεφάλαιο 3 με τίτλο «Χωροταξικοί Σχεδιασμοί» και στην παράγραφο 3.3.3 με τίτλο «Επίπεδο Δήμου», (σελ. 33 και 34),όπου παρά την προσπάθεια είναι διακριτές οι διαφορές προσανατολισμού μεταξύ του ΓΠΣ  του Δήμου και του master plan του ΛΤΚ.
Χαρακτηριστικά αναφέρεται (σελ.34) : « Προτείνεται η δημιουργία λιμένα σκαφών αναψυχής (Μαρίνας) σε κατάλληλη θέση στην Παραλία Αγ. Νικολάου σε συνέχεια των επιχωματώσεων που έχουν ήδη υλοποιηθεί»
Το ΓΠΣ δηλαδή δεν εγκλωβίζει την κατασκευή μαρίνας στα μπαζώματα ,το master plan όμως δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
Με απλά λόγια: Το ΛΤΚ έχει στην κατοχή του, στην καρδιά της πόλης, ένα συγκεκριμένο χώρο ο οποίος, με τα προτερήματα και τα μειονεκτήματά του, εκτείνεται από το δυτικό άκρο του σημερινού λιμανιού στην οδό Κροκιδά μέχρι το τέλος των μπαζωμάτων του Αγ. Νικολάου στην Ποσειδωνία.  Σε αυτόν τον συγκεκριμένο χώρο αναφέρεται το master plan και εκεί γίνονται οι σχεδιασμοί. Σχεδιάστηκε  μία τετραπλή λειτουργία σε ένα συγκεκριμένο χώρο: Και εμπορικό λιμάνι και τουριστικό λιμάνι και μαρίνα και διατήρηση του υπάρχοντος αλιευτικού καταφυγίου.  Σε παράφραση δηλαδή γνωστής λαϊκής ρήσης, τέσσερα πόδια σε ένα παπούτσι!
Σημαντικό στοιχείο και λόγος για απόρριψη του είναι ακόμα το γεγονός ότι στο master plan αγνοήθηκε η πρόταση της  ΕΣΑΛ (Επιτροπή Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων) που είχε προτείνει, με την απόφασή της το 2010, επιπλέον μελέτες για σενάριο Μαρίνα με αντισταθμιστικά στον Δήμο και για το σημερινό προσωπικό του Λιμένα, που θα μπορούσε να απορροφηθεί στην μαρίνα ή και στον Δήμο.
Το γεγονός ότι υπάρχουν τρεις προτάσεις δεν αναιρεί την συμπύκνωση των δραστηριοτήτων, ενώ οι διαφορές μεταξύ των είναι μικρής σημασίας (αριθμός σκαφών ελλιμενισμού και μικρές χωροταξικές μετακινήσεις).
Όποια από τις τρεις και αν χρειαστεί να «διαλέξουμε», οι προβληματισμοί που μας δημιουργούνται είναι πολλοί και θα πρέπει να θέσουμε δύο τρία  ερωτήματα προς την δημοτική αρχή.
1.    Όταν η δημοτική αρχή ενέκρινε και πραγματοποιούσε την διαμόρφωση αναβάθμιση  της περιοχής του Φλοίσβου με τον Πήγασο, είχε στο μυαλό της ότι η θέα από τον Φλοίσβο θα ήταν ένα ή δύο ελλιμενισμένα (κρουαζιερό)πλοία;
 Γιατί αυτό θα είναι το θέαμα από το master plan.
2.    Όταν η δημοτική αρχή με δαπάνη της και πέρα από κάθε «νομιμοποίηση» πραγματοποιούσε τις δενδροφυτεύσεις και τις αθλητικές υποδομές στο χώρο των μπαζωμάτων μπορούσε να φανταστεί ότι αυτές θα καταργηθούν προκειμένου να γίνει ο χώρος, χώρος εισόδου εξόδου των φορτηγών του εμπορευματικού τομέα;
Γιατί αυτό λέει το master plan.
3.    Όταν η δημοτική αρχή μιλούσε για και την όποια αξιοποίηση του Σιδηροδρομικού Σταθμού, είχε στο μυαλό της την άμεση ενεργοποίηση του σιδηροδρόμου για την μεταφορά των εμπορευμάτων του λιμανιού;
Γιατί το master plan προϋποθέτει την λειτουργία του σιδηροδρόμου. Είναι must.
Ο όλος σχεδιασμός του master plan είναι ομφαλοσκοπικός και εξαιρεί την πόλη από τους όποιους σχεδιασμούς προκειμένου να λύσει το πρόβλημα.

Αναφέρεται επιπλέον στο master plan (σελ. 52):

« 4.3.3 Περιοχή «Ποσειδωνία»
Η δεύτερη θέση που εξετάσθηκε βρίσκεται ανατολικότερα των υφιστάμενων σήμερα εγκαταστάσεων, στην περιοχή «Ποσειδωνία» και σε μικρή σχετικά απόσταση από το δυτικό προλιμένα του ισθμού της Κορίνθου. Η θέση αυτή διέθετε πλεονεκτήματα όπως καλή παράκτια τοπογραφία, γειτνίαση με τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις και κατάλληλα βάθη. Ωστόσο, η προτεινόμενη χρήση ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με το σχεδιασμό του γενικού πολεοδομικού σχεδίου του δήμου -Εγκεκριμένη Φάση Β2- ενώ ήταν ιδιαίτερα δυσχερής η επίλυση του προβλήματος σύνδεσης των λιμενικών εγκαταστάσεων με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της περιοχής που αποτελούσε βασική κατεύθυνση του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού.»
Με απλά λόγια : αν δεχθούμε το master plan  θα πρέπει να αλλάξουμε το ΓΠΣ που μόλις  ψηφίσαμε!
Για το οδικό δίκτυο που αναφέρεται: Στο σχέδιο οδικής σύνδεσης της σελίδας 70 προτείνονται δύο δρόμοι που περνούν μέσα από την Ποσειδωνία και βγαίνουν στην πρώτη γέφυρα της ΠΕΟ μετά το Δέλτα.
Δηλαδή παίρνουμε το πρόβλημα της νταλίκας από την Απ. Παύλου-Πατρών και το πάμε στην Ποσειδωνία, μέσα στα σπίτια και σε στενότερους δρόμους. Και απορούμε γιατί δεν μελετάται η περίπτωση του δρόμου που οδηγεί στον Βιολογικό Σταθμό Κορίνθου-Λουτρακίου και περνά παράλληλα με τον Ισθμό. [ανήκει στον δήμο Λουτρακίου] Είναι η μόνη οδική διέξοδος που δεν θίγει την Ποσειδωνία και στην Ποσειδωνία αξίζει τον κόπο να βρεθεί ο τρόπος για την σύνδεση αυτού του δρόμου με την γέφυρα του Ισθμού, που σήμερα σταματά στον Βιολογικό Σταθμό Κορίνθου-Λουτρακίου.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι της Κίνησης Πολιτών, επισημαίνοντας τα παραπάνω, γνωμοδοτήσαμε αρνητικά για το προγραμματικό σχέδιο στο σύνολό του. Δεν είμαστε της άποψης  ότι η θετική γνωμοδότηση για μέρος του σχεδίου μπορεί να τύχει έγκρισης και υπογραμμίζουμε τις προφανείς επιπτώσεις από αυτή την έστω και εν μέρει θετική γνωμοδότηση. Η πόλη μας χρειάζεται ένα λιμάνι οργανικό κύτταρο αισθητικής, περιβαλλοντικής και οικονομικής αναβάθμισης της. Ένα καθαρά δικό της λιμάνι!
To τεύχος του master plan  μπορείτε να το διαβάσετε ΕΔΩ και τα παραρτήματα με τα σχέδια ΕΔΩΣύνταξη κειμένου: Θωμάς Αθανασάκος
Δημοτικός Σύμβουλος της Κίνησης Πολιτών

Υγ. αυτή ήταν η τοποθέτηση της Κίνησης Πολιτών στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης Δευτέρας 29/10/2012


Δεν υπάρχουν σχόλια: