Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2013

Ο άρτι διορισθείς Γενικός Γραμματέας του Δήμου Κορινθίων

Πορτρέτο του κ. Duval de l’Épinoy
Louis Duval de l’Épinoy (1696–1778),μαρκήσιος του Saint-Vrain ,Γραμματέας Σύμβουλος του Βασιλέως
Έργο του
Maurice Quentin de La Tour (5 Σεπτ 1704 – 17 Φεβρ 1788) διάσημου Γάλλου πορτρετίστα του 18ου αιώνα
 
 
Σύμφωνα με πληροφορίες που αντλήσαμε από το Δήμο Αθηναίων Δείτε εδώ
Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1.     Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και γενικότερα συντονίζει τις Υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους.
2.     Προβαίνει στην μελέτη και εισήγηση μέτρων για την βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.
3.     Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες Υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
4.     Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου.
5.     Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο και την Οικονομική Επιτροπή.
6.     Μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των Υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχιακού δυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.
7.     Οργανώνει κάθε νέα Υπηρεσία που δημιουργείται στο Δήμο.
8.     Ειδικότερα εκτελεί τις αρμοδιότητες με τις οποίες εξουσιοδοτείται από τον Δήμαρχο με απόφασή του.
9.     Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.
10.  Ο Γενικός Γραμματέας προΐσταται όλου του προσωπικού του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις δημοτικές Υπηρεσίες. Εκτελεί τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος με απόφασή του
 
Αυτές είναι οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του νέου Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων. Τόσο η ενεργοποίηση της θέσης όσο και η άμεση –με μια απλή ανακοίνωση(!)- κάλυψη της θέσης μας κάνει να απορούμε πως, αλήθεια, λειτούργησε ο δήμος χωρίς γ.γ. τόσο καιρό. Και είναι άμεσο το πολιτικό ερώτημα. Χρειάζεται ο δήμος γ.γ. ή όχι; Γιατί αν χρειάζεται, αυτό σημαίνει παραδοχή της δυσλειτουργίας και αναποτελεσματικότητας του δήμου σε διαδικασίες και έργο, με ευθύνη προφανώς της δημοτικής αρχής και του ιδίου του Δημάρχου.
Όπως και να είναι – και είναι γνωστό το πώς είναι – ελπίζουμε επι τέλους η Δημοτική αρχή, με τη τοποθέτηση του νέου γ.γ. του δήμου μας, να πάψει να λειτουργεί , ως χαοτική ορχήστρα .
Και ο τρόπος διοίκησης και τα πολιτικά ήθη στο δήμο μας πρέπει να αλλάξουν!
Κίνηση Πολιτών Δήμου Κορινθίων

Δεν υπάρχουν σχόλια: