Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2010

15 μέρες μετά


Στις 30 Ιουνίου θέσαμε δημόσια από αυτό το ιστολόγιο το ερώτημα :

α)Πόσες και ποιές αναθέσεις για απολυμάνσεις σχολείων έγιναν στην εταιρεία του κ.Ντιγκιρλάκη ή στον εταίρο του από το 2007 μέχρι το 2010, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου ή του ιδίου του δημάρχου;

β)Πόσες και ποιές αναθέσεις έγιναν στην ίδια εταιρεία ή στον εταίρο του κ. Ντιγκιρλάκη από τον Οργανισμό Παιδικών και Βρεφονηπιακών σταθμών για το διάστημα 2007-2010 για τις απολυμάνσεις παιδικών ή βρεφονηπιακών σταθμών;

Τις απαντήσεις αυτές δεν τις λάβαμε. Ο κ, Ντιγκιρλάκης απάντησε με χαρακτήρισμούς σε συνεντεύξεις του.
Στις 6 Ιουλίου με επιστολή μας, που προωτοκολλήθηκε στο δήμο με Αρ Πρωτ. 18150 ζητήσαμε :

Α) Φωτοαντίγραφα των τιμολογίων που έχει εκδώσει ο κ. Γεωργόπουλος Κων/νος από το 2007-2010 προς το Δήμο Κορινθίων ( ΚΑ 10/6277 και τίτλο «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα» για το 2008 και τα υπόλοιπα έτη) με βάση την ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. 273
(Απόσπασμα από το Πρακτικό αριθ. 14/19-9-2008) και τις λοιπές απ’ ευθείας αναθέσεις από τον δήμαρχο Κορινθίων
Β) Τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο δήμος Κορινθίων με τον κύριο Γεωργόπουλο Κωνσταντίνο
Κάτοικο Εξαμιλίων, χημικό με ΑΦΜ 045363678 ΔΟΥ Κορίνθου.
Γ) Την άδεια που διαθέτει κ. Γεωργόπουλος Κων/νος, ούτως ώστε να εκτελεί απολυμάνσεις και απεντομώσεις.
10 μέρες μετά  την κατάθεση του εγγράφου μας δεν έχουμε λάβει απάντηση. Στο δημαρχείο που απευθυνθήκαμε σήμερα δεν γνωρίζει κανείς τίποτε.
Στο δημοτικό συμβούλιο της 7ης Ιουλίου ο κ. Ντιγκιρλάκης κατέθεσε  κάποια έγγραφα στη διάθεση των συμβούλων.
Κάναμε νέα αίτηση στις 12 Ιουλίου, όπως μας ζητήθηκε από το προεδρείο του ΔΣ, με αριθμό πρωτοκόλλου 18669/12-7-210, ώστε να πάρουμε και εμεις τα στοιχεία που κατατέθηκαν.
Σήμερα που αναζητήσαμε την τύχη του εγγράφου μας, βρήκαμε πως ήταν ακόμα στο πρωτόκολλο. Τέσσερις  μέρες από τον έναν όροφο στον άλλο!!!
'Επειτα, αφού το έγγραφο έφτασε στον 2ο όροφο, πήραμε την απάντηση από τη Γραμματεία πως πρέπει να δοθεί έγκριση από τον κ.Δαλαμαρίνη και από τον κ. Δήμαρχο.
Πιστεύουμε πως όταν τίθενται ζητήματα ηθικής τάξης και διαφάνειας η κάθε δημοτική αρχή οφείλει να είναι έτοιμη να απαντήσει άμεσα, δημόσια και με στοιχεία. Δεν αρκούν οι κορώνες, οι λεονταρισμοί και οι γενικότητες.
Απαιτούνται απαντήσεις του Δημάρχου και της κ. Μαλατέστα με αποδείξεις και στοιχεία (όπως όφειλαν να κάνουν και στο Δημοτικό Συμβούλιο).
Θα συνεχίσουμε να τα αναζητούμε με κάθε νόμιμο τρόπο.


Δεν υπάρχουν σχόλια: