Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 9 Ιανουαρίου 2011

Αργά και στα τυφλά η είσοδος στον Καλλικράτη...Πέρασε μια εβδομάδα από την εκλογή προεδρείου στον Δήμο Κορινθίων και σχεδόν δυο εβδομάδες από την ορκωμοσία των νέων δημοτικών αρχών και ακόμα δεν έχουν   επισήμως ορισθεί και  ανακοινωθεί οι αντιδήμαρχοι του Δήμου. Παραμένει ο μοναδικός δήμος στον νομό χωρίς αντιδημάρχους, χωρίς να έχει ουσιαστικά αρχίσει να λειτουργεί με την ανάληψη των «καθ’ ύλην και κατά τόπο» αρμοδιοτήτων από τους 7 αντιδημάρχους, όπως προβλέπει ο νόμος και όπως έχουν πράξει ήδη τόσοι άλλοι δήμαρχοι.


Δεν μας αφορούν οι πιθανές έσω-παραταξιακές δυσκολίες και ισορροπίες του κ. Πνευματικού, μας απασχολεί το γεγονός ότι ο δήμος φαίνεται να ξεκινά το ταξίδι «στο άγνωστο» της διοικητικής μεταρρύθμισης «με βάρκα την ελπίδα».

Άγνωστο τι έχει μέχρι σήμερα υλοποιηθεί από όσα προβλέπονται στον Οδικό Χάρτη του Καλλικράτη. Εκτός από την εκλογή του Προεδρείου και των μελών της Οικονομικής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής δεν υπάρχει πληροφόρηση για τίποτα άλλο. Αναρωτιέται κανείς εάν ξεκίνησε η ομογενοποίηση των στοιχείων της Οικονομικής Διαχείρισης των παλαιών δήμων για την μετάβαση στην ενιαία οικονομική διαχείριση. Εάν πχ. καταρτίστηκε ο Πίνακας δαπανών προμηθειών, έργων, μελετών και υπηρεσιών σε ηλεκτρονική μορφή, εάν συγκεντρώθηκαν τα Μητρώα Οικονομικής και Λογιστικής Διαχείρισης σε ηλεκτρονική μορφή, ενέργειες που προβλέπονταν να ολοκληρωθούν μέχρι 31/12/2010. Εάν υπάρχει σήμερα κανείς να καθοδηγήσει τις υπηρεσίες του δήμου στο νέο τοπίο της διοικητικής μεταρρύθμισης.

Και αν αυτά δεν είναι και πολύ κατανοητά ή ακούγονται μικρής σημασίας, να επισημάνουμε ότι δεν έχει ακόμα συγκροτηθεί (προβλεπόταν μέχρι 3/1/2011) η Επιτροπή Απογραφής, όπως ρητά προβλέπει με την Αριθμ. 74445 (ΦΕΚ Β΄ 2029/29.12.2010) εγκύκλιό του ο Υπουργός Εσωτερικών για τον καθορισμό «...της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α')».

Η συγκρότηση και λειτουργία αυτής της επιτροπής είναι, κατά την γνώμη μας, ύψιστης σημασίας για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του νέου δήμου αλλά και για την διασφάλιση των προϋποθέσεων της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης.

Ο νόμος προβλέπει το έργο της Επιτροπής σε τέσσερις φάσεις.

Μέχρι την 3-1-2011 την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των ταμειακών υπηρεσιών των συνενούμενων δήμων, μέχρι την 10-1-2011 την ολοκλήρωση συγκεκριμένου μέρους της απογραφής, μέχρι 31-1-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και μέχρι 28-2-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και την παράδοση αντίγραφου της Έκθεσης Απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή θα αποφασίσει για την καταχώριση της απογραφής έναρξης στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών του δήμου και θα ορίσει ορκωτό ελεγκτή - λογιστή για τον έλεγχο της απογραφής έναρξης.

Σύμφωνα με τον νόμο «Μετά την έκδοση του πιστοποιητικού ελέγχου της έκθεσης απογραφής από τον ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, συγκαλείται εντός 10 ημερών και όχι αργότερα από την 31η Μαρτίου 2011 το δημοτικό συμβούλιο για να συζητήσει σε ειδική για το σκοπό αυτό συνεδρίαση την "Απογραφή περιουσίας Δήμου - Ισολογισμός Έναρξης 01-01-2011" και να αποφασίσει για την έγκριση αυτής. Στη συνεδρίαση αυτή καλείται ο ορκωτός ελεγκτής - λογιστής, που εξέδωσε το σχετικό πιστοποιητικό και η Επιτροπή Απογραφής, για να δώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες - διευκρινήσεις επί του θέματος αυτού».

Αύριο Δευτέρα (10/1/2011) λήγει η Β’ φάση της διαδικασίας και ο δήμαρχος δεν έχει καν συγκροτήσει την Επιτροπή Απογραφής.


Ας θυμηθούμε τις εδώ και μήνες επισημάνσεις και προτάσεις μας για την καλύτερη προετοιμασία του δήμου ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης (βλ. σχετικές αναρτήσεις μας στο ιστολόγιο στις 2/5/2010 και 14/5 2010 και παρεμβάσεις μας στο δημοτικό συμβούλιο). Προτάσεις για την σύνταξη ενός Επιχειρησιακού Σχεδίου για την συνένωση, προτάσεις για μια λιγότερο επώδυνη μετάβαση στην καλλικρατική περίοδο, προτάσεις που ουδέποτε εισακούστηκαν, προτάσεις «εις ώτα μη ακουόντων».

Δεν υπάρχουν σχόλια: