Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2011

Οι αντιδήμαρχοι του Δήμου ΚορινθίωνΣαν να μας άκουσε ο Δήμαρχος Κορινθίων και εν μια νυκτί ανακοίνωσε τους αντιδημάρχους του Δήμου, σήμερα Δευτέρα 10/1/2011.


Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

«Ο Δήμαρχος Κορινθίων Αλέξανδρος Πνευματικός, έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/10, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Κορινθίων.

Αποφασίζει:

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Καμπούρη. Ο Αντιδήμαρχος κ. Χαράλαμπος Καμπούρης αναπληρώνει τον Δήμαρχο στα καθήκοντά του όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται σύμφωνα με το Ν. 3463/06, αρ. 89 § 1.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Χασικίδη.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Έργων Υποδομής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χαράλαμπο Ντιγκιρλάκη.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Χατζή.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Καθημερινότητας και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Μιχάλη Περόγαμβρο.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Νικόλαο Βατουσιάδη.

• Διορίζει Αντιδήμαρχο Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Γεώργιο Φαρμάκη».

Λείπουν όμως δυο βασικά στοιχεία από την ανακοίνωση αυτή:

Πρώτον, η εξειδίκευση των «καθ’ ύλην» αρμοδιοτήτων του κάθε αντιδημάρχου, όπως προβλέπει ο νόμος (Ν.3852, άρθρο 59) και όπως έχουν πράξει άλλοι Δήμαρχοι (http://alliprotasi.wordpress.com/2011/01/07/antid/) και δεύτερον οι «κατά τόπο» αρμοδιότητές τους.

Αναμένουμε και τα δύο σύντομα.

Να προσθέσουμε βέβαια ότι δεν εμφανίζεται πουθενά ρητά ο πολιτισμός (ούτε ο αθλητισμός) ως αρμοδιότητα αντιδημάρχου. Εκτός εάν η δημοτική αρχή έχει υιοθετήσει την άποψη Χατζηδάκη ότι ο πολιτισμός δεν χρειάζεται υπουργείο!

Όπως και να’ χει, ευχόμαστε καλό έργο σε όλους!

Δεν υπάρχουν σχόλια: