Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Κυριακή, 23 Ιανουαρίου 2011

Διαφάνεια τώρα, διαφάνεια παντού!
Με ανάρτησή μας στις 9/1/11 ΕΔΩ επισημαίναμε τις καθυστερήσεις και την έλλειψη προετοιμασίας των συνενούμενων δήμων για το εγχείρημα του Καλλικράτη. Η πανθομολογούμενη α-προετοιμασία έχει ήδη αρχίσει να δημιουργεί προβλήματα παρά την συντήρηση ενός πέπλου μυστικότητας και αδιαφάνειας από την νέα διοίκηση του δήμου. Στα επίμονα ερωτήματα της αντιπολίτευσης για ενημέρωση, ο κ. Πνευματικός απαντά με την γνωστή αλαζονεία «δεν θα απαντώ στα ερωτήματά σας. Να απευθυνθείτε στις υπηρεσίες». Ξεχνά βέβαια ότι είναι θεσμική του υποχρέωση να απαντά και να ενημερώνει το Δημοτικό Συμβούλιο, ξεχνά ότι οι υπηρεσίες δεν γνωρίζουν γιατί ουδέποτε τις προετοίμασε και ουδέποτε τις ενημέρωσε ως όφειλε. Αλλά αυτά είναι ψιλά γράμματα για αφελείς που ζητούν οργάνωση του δήμου με διαφάνεια και σχέδιο.

Το ζήτημα ήταν να κερδηθούν οι εκλογές, όπως και να’ χει. Είναι χαρακτηριστική η απάντηση πρώην δημάρχου και νυν αντιδημάρχου όταν του ετέθη το ερώτημα ενώπιον πολιτών, που και αυτοί με ανησυχία έθεταν ερωτήματα για την προετοιμασία, «τώρα τι είναι αυτά που λέτε, εδώ είχαμε εκλογές, με τον Καλλικράτη θα ασχολιόμαστε»! Με άλλα λόγια, κανείς δεν ενδιαφέρθηκε για την προετοιμασία της διοικητικής μεταρρύθμισης και σήμερα ο δήμος κινείται με βραδείς ρυθμούς, με αποσπασματικές κινήσεις και σε καθεστώς αδιαφάνειας.

Σήμερα επαναφέρουμε το ζήτημα της οικονομικής απογραφής, που θεωρούμε εξαιρετικής σημασίας για την αποτύπωση της πραγματικής οικονομικής κατάστασης του νέου δήμου αλλά και για την διασφάλιση των προϋποθέσεων της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης. Έχουμε ήδη επισημάνει και τις, από το νόμο απορρέουσες ευθύνες για την δημοτική αρχή και ειδικότερα για τον δήμαρχο αλλά δεν φαίνεται να ιδρώνει το αυτί κανενός.

Τρεις εβδομάδες μετά την προβλεπόμενη από τον νόμο και την σχετική εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών (Αριθμ. 74445, ΦΕΚ Β΄ 2029/29.12.2010) ημερομηνία για τον καθορισμό «...της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων των δήμων που συνιστώνται κατά τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α')», ο δήμαρχος δεν έχει συγκροτήσει την Επιτροπή Απογραφής, όπως έχουν πράξει άλλοι δήμαρχοι.

Ο δήμαρχος Σικυωνίων, χαρακτηριστικά, όχι μόνο έχει συγκροτήσει την Επιτροπή έχει μάλιστα ορίσει πρόεδρο της επιτροπής τον αντιδήμαρχο αρμόδιο για την διαφάνεια και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση (φευ, στον δήμο μας ο αντιδήμαρχος οικονομικών δεν είναι καν μέλος της οικονομικής επιτροπής του δήμου).

Σε σχετικό δημοσίευμά μας (ανάρτηση της 9/1/2011 ΕΔΩ) κάναμε αναφορά στον βαρύνοντα ρόλο αυτής της Επιτροπής και εξειδικεύαμε τις αρμοδιότητες της. Επισημαίναμε ότι ο νόμος προβλέπει το έργο της Επιτροπής σε τέσσερις φάσεις:

• Μέχρι την 3-1-2011 την σύνταξη του πρωτοκόλλου παράδοσης – παραλαβής μεταξύ των ταμειακών υπηρεσιών των συνενούμενων δήμων,

• μέχρι την 10-1-2011 την ολοκλήρωση συγκεκριμένου μέρους της απογραφής,

• μέχρι την 31-1-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και αποτίμησης των παγίων περιουσιακών στοιχείων και εξοπλισμού και

• μέχρι την 28-2-2011 την ολοκλήρωση της απογραφής και την παράδοση αντίγραφου της Έκθεσης Απογραφής στο δήμαρχο και στον πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου.

Σε αυτές τις επισημάνσεις μας δεν αντιδρά η πλειοψηφία, δεν αντιδρούν οι πρώην δήμαρχοι και νυν μέλη του δημοτικού συμβουλίου. Γιατί άραγε; Η συσκότιση ποιους εξυπηρετεί;

Να το επαναλάβουμε λοιπόν: η καθυστέρηση στην συγκρότηση της Επιτροπής Απογραφής δημιουργεί καθεστώς οικονομικής αδιαφάνειας για το τι παραδίδουν οι παλιοί δήμοι και τι παραλαμβάνει ο νέος δήμος. Απαιτήσεις, χρέη, κινητή, ακίνητη περιουσία, λογαριασμοί!
Αναρωτιέται κανείς πως θα καταρτίσει η δημοτική αρχή, μέχρι τα τέλη Μαρτίου, τον Προϋπολογισμό του 2011 χωρίς να γνωρίζει ποια είναι η πραγματική οικονομική κατάσταση του νέου δήμου, με τα επίσημα χρέη στα 3.326.158 ευρώ, αυξημένες τις ανάγκες και περιορισμένους τους πόρους από το κράτος λόγω της οικονομικής κρίσης και των περικοπών χρηματοδότησης της τοπικής αυτοδιοίκησης κατά 500 εκατ. ευρώ λόγω του μνημονίου.Δεν υπάρχουν σχόλια: