Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2011

Διαφάνεια: Ας δούμε τι κάνουν σε άλλους δήμους

Μιλώντας για την Απογραφή και την διαφάνεια στους συνενούμενους δήμους, ας δούμε τι κάνουν άλλοι δήμοι.

Παράδειγμα 1

Συγκροτήθηκε Επιτροπή Απογραφής στον Δήμο Καρπάθου εδώΣας ενημερώνουμε ότι με απόφαση του Δημάρχου Καρπάθου κ. Μιχάλη Φ. Χανιώτη (Αριθ. Απόφ. 5/03.01.2011) συγκροτήθηκε Επιτροπή Απογραφής η οποία αποτελείται από τους:
1. Χατζηκουτσό Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο (Πλειοψηφίας), Πρόεδρος της Επιτροπής.
2. Σπανό Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο της Πλειοψηφίας.
3. Ανδρέου Νικόλαο, Δημοτικό Σύμβουλο (μείζονος μειοψηφίας).
4. Παραγυιό Βασίλειο, Νομικό Σύμβουλο του Δήμου.
5. Καουκάκη Ιωάννη, Προϊστάμενο Οικονομικών και Ταμία Δήμου.
6. Ασλανίδη Γεώργιο, Υπάλληλο Δήμου.
7. Σακελλιάδη Ιωάννη, Υπάλληλο Δήμου.
8. Ρούμπο Γεώργιο, Υπάλληλο Δήμου.
9. Γεργατσούλη Δημήτριο, Υπάλληλο Δήμου.
Σκοπός της Επιτροπής Απογραφής είναι η καταγραφή των στοιχείων που βρίσκονται στις τοπικές κοινότητες και θα πραγματοποιηθεί σε τέσσερις (4) φάσεις και θα ολοκληρωθεί έως και την 28η Φεβρουαρίου 2011.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Καρπάθου.

Παράδειγμα 2Τέθηκε σε πλήρη λειτουργία ο δήμος Ακτίου - Βόνιτσας

Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και τα μέλη των επιτροπών...
Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι του δήμου Ακτίου - Βόνιτσας με απόφαση δημάρχου και είναι οι: Φερεντίνος Ευθύμιος….
Επίσης συστήθηκε επιτροπή απογραφής για την καταγραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των διαθέσιμων χρηματικών μέσων του δήμου Ακτίου Βόνιτσας, ενώ για την υποβοήθηση του έργου της επιτροπής απογραφής συγκροτήθηκαν και ομάδες απογραφής ανάλογα με τα αντικείμενα και κατά δημοτική ή τοπική κοινότητα που αποτελούνται τόσο από αιρετούς όσο και από υπαλλήλους του δήμου.

Παράδειγμα 3Διαφάνεια παντού....

(για τους πάντες και τα πάντα στο Δήμο Νότιας Κυνουρίας).  Διαβάστε εδώ

Η έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης κ. Λέανδρου Ρακιτζή ήλθε να διαπιστώσει φαινόμενα κακοδιαχείρισης και αδιαφάνειας στην τοπική αυτοδιοίκηση, τα οποία δυστυχώς αμαυρώνουν τον θεσμό και δημιουργούν ένα γενικό κλίμα ανομίας.

Η γενίκευση, όμως, μιας κακής κατάστασης δεν συμβάλλει στην απόδοση της πραγματικής εικόνας. Θα ήταν, λοιπόν, αντικειμενικότερο η ανεξάρτητη αρχή να δημοσιοποιεί και τα στοιχεία εκείνα που διαπιστώνουν σε Δήμους της χώρας την απόλυτη νομιμότητα και διαφάνεια στη διοικητική λειτουργία και την οικονομική διαχείριση. Τότε και μόνον τότε οι πολίτες θα έχουν ολοκληρωμένη εικόνα….

Τι γίνεται όμως στον νέο Δήμο Νότιας Κυνουρίας που τον κάνει να ξεχωρίζει και να λειτουργεί με απόλυτη διαφάνεια και νομιμότητα, όπως έχουν ήδη διαπιστώσει οι πολίτες και θα διαπιστώσουν στον κατάλληλο χρόνο οι ανεξάρτητες ελεγκτικές αρχές που θα κληθούν να ελέγξουν την διαχείριση του;

Τι το εξαιρετικό μπορεί να συμβαίνει που τον οδηγεί στην άσκηση, με απόλυτη πληρότητα, όλων των θεσμοθετημένων αρμοδιοτήτων της αυτοδιοίκησης και ταυτόχρονα στην υλοποίηση έργου σε όλους τους τομείς της δημοτικής δραστηριότητας;

Ο Δήμος Νότιας Κυνουρίας από 01-01-2011 πράττει το αυτονόητο. Τηρεί με απόλυτη ευλάβεια όλους τους κανόνες διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας, οι οποίοι προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία. Στο πλαίσιο αυτών των κανόνων έχει διαμορφώσει ένα μοντέλο λειτουργίας και διαχείρισης το οποίο θεσπίζει μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου και εγγυάται την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Για την Δημοτική Αρχή Νότιας Κυνουρίας ο έλεγχος των οικονομικών του Δήμου είναι μια διαδικασία ανοιχτή και πάγια… Δεν είναι τυχαίο ότι θα είμαστε ο πρώτος Δήμος που θα καθιερώσει θέση εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου της αντιπολίτευσης για τον έλεγχο των δαπανών και των προμηθειών καθώς και ότι στελέχη της αντιπολίτευσης θα μετέχουν σε όλες τις επιτροπές δημοπρασιών, προμηθειών, παραλαβής έργων κ.ά.

Κατακλείδα όλων αυτών είναι το τρίπτυχο
«Διαφάνεια παντού - για τους πάντες - για τα πάντα».

Τα αποτελέσματα αυτού του τρόπου λειτουργίας θα είναι συγκεκριμένα και χειροπιαστά.

Θα είναι τα πορίσματα των Οικονομικών Επιθεωρητών, οι οποίοι θα πραγματοποιήσουν διαχειριστικούς ελέγχους και θα επικυρώσουν την χρηστή και διαφανή διαχείριση, διαπιστώνοντας την απόλυτη τήρηση όλων των διαδικασιών και κανόνων που επιβάλλονται από τη νομοθεσία….

08/01/2011

ΓΙΑΝΝΗΣ Η. ΜΑΡΝΕΡΗΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: