Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Πέμπτη, 27 Ιανουαρίου 2011

Κοντή μνήμη: Το λιμάνι της Κορίνθου και οι διεκδικήσεις του κ. ΠνευματικούΜεγάλος ντόρος γίνεται από ορισμένα τοπικά ΜΜΕ για την επιστολή του κ. Πνευματικού προς τον υπουργό ΥΘΥΝΑΛ κ. Γιάννη Διαμαντίδη με την οποία, μεταξύ άλλων, διεκδικεί «Το Λιμάνι να αποχαρακτηριστεί από εθνικής σημασίας και να χαρακτηριστεί ως τουριστικό. Να παραχωρηθεί στο Δήμο Κορινθίων και να λειτουργήσει ως Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο». Μάλιστα για να ενισχύσει την διεκδίκησή του σημειώνει: «Έτσι το Δημοτικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμ. 194/08 απόφασή του όρισε τα νέα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, όμως ουδέποτε λειτούργησε δεδομένης της άρνησης του κρατικού λιμενικού ταμείου Κορινθίας να παραδώσει την περιουσία του χωρίς βέβαια να υπάρχει κανένα απολύτως κώλυμα, αλλά και χωρίς να δοθεί στο Δήμο κάποια έγγραφη αρνητική απάντηση.»Επειδή φαίνεται ότι υπάρχει κοντή μνήμη, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τόσο στον κ. Δήμαρχο, όσο και στα τοπικά ΜΜΕ ότι η Κίνηση Πολιτών έφερε όλα τα επιχειρήματα (νομικά και πολιτικά) τα περασμένα χρόνια τόσο στο δημοτικό συμβούλιο όσο και στην κοινωνία (με δημόσιες παρεμβάσεις μας και με την εφημερίδα '' Η Κίνηση '') για να υποστηρίξει ότι η λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου είναι εφικτή και απόλυτα νόμιμη.

Αυτά τα επιχειρήματα που λοιδορούσε ο κ. Πνευματικός τα προηγούμενα χρόνια επικαλείται σήμερα απέναντι στον κ. Υπουργό. Δεν λέει όμως όλη την αλήθεια στην παραπάνω παράγραφο της επιστολής του. Η αλήθεια είναι ότι το ΔΣ του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου ουδέποτε λειτούργησε διότι ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΤΟ ΚΑΛΕΣΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ δηλαδή Ο ΙΔΙΟΣ Ο Κ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ.

Φυσικά, αφού δεν συνεδρίασε ποτέ, ποτέ δεν έστειλε κανένα έγγραφο στο Νομαρχιακό Λιμενικό Ταμείο Κορινθίας για να του παραδώσει οτιδήποτε. Και αυτά τα έπραξε αφενός για τις δικές του ευκαιριακές πολιτικές σκοπιμότητες (δηλαδή να μην συγκρουστεί με τον τότε υπουργό κ. Παπαληγούρα) και αφετέρου γιατί ουδέποτε έχει τον παραμικρό σεβασμό στην άλλη άποψη.

Του επισημάναμε ότι, ως Δήμος, έχουμε όλο το νομικό και πολιτικό οπλοστάσιο να διεκδικήσουμε την λειτουργία του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, να αναπτύξουμε τον τουριστικό προσανατολισμό του λιμανιού και την ανάπτυξη μαρίνας, όπως έπραξαν άλλοι δήμοι με τους οποίους και επικοινωνήσαμε. Του προσκομίσαμε δε και την παρακάτω γνωμοδότηση του Γ΄ Τμήματος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (αρ. 155/2007) σύμφωνα με την οποία:«…τα συνιστώμενα με τα προεδρικά διατάγματα της παραγράφου 1 Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία και οι δήμοι ή οι νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις σε περίπτωση συστάσεως αυτοτελών υπηρεσιών (Λιμενικών Γραφείων) σε αυτούς, από και δια της δημοσιεύσεως των διαταγμάτων συστάσεως των ν. π.δ.δ. ή αυτοτελών υπηρεσιών, κατά περίπτωση, και μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τα υφιστάμενα κατά τη δημοσίευση του ν. 2738/1999 Λιμενικά Ταμεία, ασκούν τις μεταφερθείσες αρμοδιότητες, άνευ ανάγκης προηγουμένης εκδόσεως προεδρικού διατάγματος περί καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία αυτές μεταφέρονται και της κατά την παράγραφο 3 Κ.Υ.Α. περί καθορισμού της χωρικής αρμοδιότητας των νεοσυσταθέντων Ταμείων (ΟλΝΣΚ 365/2005, Ατομική (Ν. Μαυρίκας) 108/2005) και υπεισέρχονται, αυτοδικαίως, σε όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία, πόρους, δικαιώματα και υποχρεώσεις εν γένει των Λιμενικών Ταμείων, συνεχίζοντας επ' ονόματί τους τις τυχόν εκκρεμείς δίκες, κατά το μέρος όμως που όλα αυτά εμπίπτουν στις μεταφερθείσες αρμοδιότητες. Η κατά τα προεκτεθέντα αυτοδικαία υπεισέλευση δεν τελεί υπό την προϋπόθεση της προηγουμένης καταργήσεως των Λιμενικών Ταμείων από τα οποία οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, δεδομένου ότι η κατάργηση είναι νοητή μόνον επί μεταφοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων των τελευταίων, περίπτωση που δεν συντρέχει πάντοτε, καθόσον, ως ήδη ελέχθη, δεν υφίσταται υποχρέωση μεταφοράς του συνόλου των αρμοδιοτήτων υφισταμένων Λιμενικών Ταμείων σε επίπεδο εξαντλήσεως των εντασσομένων στη χωρική τους αρμοδιότητα, αλλά δυνατότητα μεταφοράς και μέρους μόνον των αρμοδιοτήτων αυτών, σε αντιστοιχία προς τα διοικητικά όρια δήμου, Συνακολούθως προς ταύτα, προκειμένου περί ακινήτων που βρίσκονται εντός της γεωγραφικής περιοχής, της οποίας η αρμοδιότητα μεταφέρεται σε δήμους ή νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, για την άσκησή της από συσταθέντα προς τούτο Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή Λιμενικά Γραφεία, η κυριότητά τους, παρεπομένως δε και η διαχείριση και εκμετάλλευσή τους, περιέρχεται εκ του νόμου στα Δημοτικά ή Νομαρχιακά Λιμενικά Ταμεία ή στους δήμους ή τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, από και δια της δημοσιεύσεως των διαταγμάτων συστάσεως των ν.π.δ.δ. …».Τι έκανε ο κ. Πνευματικός; Δεν έλαβε υπόψη του τίποτα! Απλά τύπωσε φυλλάδια για το λιμάνι, απείλησε, αλλά ουσιαστικές πρωτοβουλίες δεν πήρε. Ας σκεφτούμε πόσος χρόνος θα είχε κερδηθεί, πόσα προβλήματα θα είχαν αποφευχθεί, πόσο ορθολογική και σχεδιασμένη θα ήταν η πολιτική του Δήμου για την ανάπτυξη τόσο του λιμανιού όσο και της ευρύτερης περιοχής, εάν είχαν εισακουστεί οι απόψεις αυτές και αξιοποιηθεί τα επιχειρήματα.Έστω κι’ έτσι, έστω και τώρα, ο Δήμος να προχωρήσει άμεσα στον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου (που και ο Καλλικράτης προβλέπει ως νομικό πρόσωπο του Δήμου) και να κάνει όλες τις ενέργειες, που και το Νομικό Συμβούλιο του κράτους νομιμοποιεί με την παραπάνω γνωμοδότησή του, ώστε πράγματι ο Δήμος να αποκτήσει τον έλεγχο της λειτουργίας του λιμανιού και να σχεδιάσει, όπως αυτός θέλει το αναπτυξιακό του μέλλον εντάσσοντας το λιμάνι σε αυτό τον σχεδιασμό.Σημείωση:

Οι θέσεις της Κίνησης Πολιτών είναι καταγεγραμμένες στα Δελτία Τύπου που έχει δημοσιεύσει, στην εφημερίδα ''Η Κίνηση'' , στην ιστοσελίδα της παράταξης και στα Μ.Μ.Ε.

Δείτε χαρακτηριστικά τις αναρτήσεις ΄κάνοντας κλικ πάνω στους τίτλους:Λιμάνι Κορίνθου:Θετικές Εξελίξεις για ποιούς;Χρειάζονται άλλες αποδείξεις για το ποιός μιλούσε και μιλά για Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και Τουριστικό Λιμένα;
Δεν υπάρχουν σχόλια: