Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Τρίτη, 19 Φεβρουαρίου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο Σήμερα

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γίνει την 19η Φεβρουαρίου 2013 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

 1. Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων (αρθρο 35 του Ν. 3937/2011)
 2. Υπόδειξη υδάτινου αποδέκτη για τη διάθεση επεξεργασμένων λυμάτων, του Γενικού Καταστήματος Κράτησης «Αττική ΙΙ» στην περιοχή Ράχη Φάβη της  Τοπικής Κοινότητας Αγ. Ιωάννη
 3. Αίτημα Ευάγγελου Ντέμου, για αναπροσαρμογή μισθώματος του κυλικείου Ζωοδ. Πηγής, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012
 4. Αίτημα Νικολάου Κολόκα για αναπροσαρμογή μισθώματος του αριθ. 3 καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς , σύμφωνα με το Ν. 4071/2012
 5. Συζήτηση επί αιτήσεων ιδιοκτητών περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου κατά πράξεων επιβολής εισφοράς σε χρήμα
 6. Έγκριση της αρ. 2/2013 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΚ, περί αναπροσαρμογής τιμολογίων ύδρευσης – αποχέτευσης
 7. Αίτημα Κων/νου Παπαϊωάννου για την τροποποίηση του μισθώματος της καφετέρειας στην οδό Δαμασκηνού & Κολοκοτρώνη
 8. Παράταση ή μη της μίσθωσης του ακινήτου για τη στέγαση των υπηρεσιών του ΚΕΠ Δήμου Κορινθίων
 9. Αίτημα Σπύρου και Ευαγγελίας –Αικατερίνης Ποτήρη για οριοθέτηση υδατορέματος στη Δ.Κ. Αθικίων
 10. Αίτημα Παναγιώτη και Μιχαήλ Βλάσση για οριοθέτηση υδατορέματος  στη θέση Μπαϊτάνι  στα Λουτρά Ωραίας Ελένης της Τ.Κ. Γαλατακίου
 11. Συμμετοχή στο πρόγραμμα καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για το έτος 2013
 12. Αίτημα Εμμανουήλ Τσουλούφα για διαγραφή οφειλής παράνομης στάθμευσης
 13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους τελών ύδρευσης
 14. Επιστροφή παραβόλου 185 € για προέγκριση καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
 15. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
 16. Αίτημα της Γ.Τσελώνη & Σια ΕΕ για άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην οδό Δαμασκηνού 43 (π. Ελευθερίου Βενιζέλου)
 17. Αίτημα Νικολάου Κολόκα για άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην οδό Περιάνδρου και Κύπρου (Δημοτική Αγορά)
 18. Αίτημα Εταιρείας ΜΟΥΤΣΟΣ Σ. –ΠΕΤΡΟΥ Σ.-ΓΚΟΤΣΗΣ Δ. ΟΕ για άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων καταστήματος στην οδό Κολοκοτρώνη 3
 19. Αίτημα Χρυσάνθης Στρατή για απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων σε είσοδο ιδιωτικού πάρκινγκ στην οδό Ανδ. Παπανδρέου 80
 20. Αίτημα Σπυρίδωνα Κανέλλου για άδεια απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Αράτου 17
 21. Αίτημα Γεώργιου Καλπάκη για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδας αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στα Ο.Τ. 851 και ΚΧ 852
 22. Αίτημα Αθανασίου και Αριστούλας  Μότσιου για εξώδικο συμβιβασμό και καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στο Ο.Τ. 698
 23. Αίτημα Σταύρου Ασπρούδη για εξώδικο συμβιβασμό και καταβολή αποζημίωσης στο Δήμο λόγω μετατροπής εισφοράς γης σε χρήμα  απαλλοτριούμενης έκτασης σχεδίου πόλεως Μπαθαρίστρας Κορίνθου στο Ο.Τ. 739
 24. Αίτημα Τάκου Ιωάννη για χορήγηση άδειας πλανόδιου πωλητή νωπών ιχθύων.
 25. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων από το Δήμο κατά της αρ. 165/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού  προσωρινής τιμής μονάδος  για τις ιδιοκτησίες των Ιωάννη και Χριστίνας Ρουμελιώτη  στο Ο.Τ. 744 σχεδίου πόλεως  περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου
 26. Άσκηση ή μη ενδίκων μέσων από το Δήμο κατά της αρ. 182/2012 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, περί καθορισμού  προσωρινής τιμής μονάδος  για την ιδιοκτησία της Αγγελικής συζ. Ιωάννη Λογοθέτη στο Ο.Τ. 689 σχεδίου πόλεως  περιοχής Μπαθαρίστρας Κορίνθου. Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: