Η Κινηση Πολιτων στο διαδικτυο


Το διαδικτυακό κανάλι της Κίνησης Πολιτών στο YouTube H Κίνηση Πολιτών στο Facebook Η Κίνηση Πολιτών στο Twitter

Δευτέρα 21 Απριλίου 2014

Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει την Τρίτη 22/4 στις 6μμ με 94 θέματα!

                                              
Νέα συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου αύριο Τρίτη στις 6μμ.Το δημοτικό συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας (Μ.Τετάρτη) δεν έγινε λόγω έλλειψης απαρτίας.Αυτή τη φορά έχουν προστεθεί 10 νέα θέματα. Η πρόσκληση έχει ως εξής:
               
ΕΛΛΗΝ   ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                             Κόρινθος, 17-04-2014
                    ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ. 19926
                   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ                                                        
                  Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών                                                                                             
                   Τμήμα Αιρετών Οργάνων                                                                                                                   
                   Υπηρεσία Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου                                                          
              
                   Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32                                                                                                         ΠΡΟΣ
               Τ.Κ.  201 00, Κόρινθος                                                                                                           Τ… ………………………………..
                 Τηλ.: 27413 61003 - 61068 - 61070                                                                                          Δημοτικό Σύμβουλο
                                                                                                                                                           
                                                                                                                       

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 § 1 του Ν. 3852/2010, σας καλούμε σε δεύτερη (2η) τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την 22α  Απριλίου 2014, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 18:00,  ύστερα από την μη πραγματοποιηθείσα τακτική συνεδρίαση της 16ης Απριλίου 2014, ελλείψει της νόμιμης απαρτίας,  στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32,  2ος όροφος) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου στην περιοχή Ζ7.1 του εγκεκριμένου ΓΠΣ Δήμου Κορινθίων.
2.      Προμήθεια τροφίμων, γάλακτος και Μ.Α.Π. Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2014.
3.      Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2014.
4.      Προμήθεια πετρελαιοειδών Δήμου και Νομικών Προσώπων έτους 2014.
5.      Προμήθεια οχημάτων έτους 2014.
6.      Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείων – εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων – λοιπών προμηθειών ειδών γραφείου και προμήθεια λοιπού υλικού έτους 2014.
7.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αποκατάσταση υδραυλάκων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου».
8.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Τ.Δ. Ξυλοκέριζας».
9.      Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΜΝΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση χώρου για τη λειτουργία του κέντρου συμβουλευτικής υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας».
10.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Επισκευή οδοστρώματος Π.Ε.Ο. Κορίνθου - Πατρών».
11.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Χιλιομοδίου».
12.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π.Ε.Ο. Κορίνθου – Άργους Τ.Κ. Χιλιομοδίου».
13.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου».
14.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χωρών Αγίου Ιωάννη».
15.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου Άσσου».
16.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου - Λεχαίου».
17.    Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Ε. Σολυγείας».
18.    Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «Ολοκλήρωση δημοτικής αίθουσας πολεοδομικής ενότητας Αγιαννιώτικα. 
19.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση αποκατάστασης Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Δ.Κ. Σοφικού».
20.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση χώρου παλαιού ελαιοτριβείου Μαψού».
21.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Τενέας».
22.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου».
23.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Γυμνασίου Τ.Δ. Χιλιομοδίου».
24.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Στεφανίου».
25.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση πλατείας (παλαιάς) Τ.Κ. Στεφανίου».
26.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Αγροτική οδοποιία Δ.Κ. Αθικίων».
27.    Παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Γεώργιο Κορίνθου».
28.    Αγορά ακινήτου στη θέση «Σέσι» της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για χώρο στάθμευσης.
29.    Αγορά ακινήτου στον οικισμό «Αλαμάνο» της Δημοτικής Κοινότητας Αθικίων για δημιουργία παιδικής χαράς και πολιτιστικού κέντρου.
30.    Γνωμοδότηση για οριοθέτηση υδατορέματος «Ράχιανη» στην περιοχή «Πιστρατού» Τενέας.
31.    Γνωμοδότηση για οριοθέτηση υδατορέματος δυτικά της ιδιοκτησίας Αναστασίου Χρήστου, Αναστασίας Παπαιωάννου και Δέσποινας Γιαννίκου εντός του οικισμού Αρχαίας Κορίνθου.
32.    Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στην Τοπική Κοινότητα Ξυλοκέριζας.
33.    Έναρξη της διαδικασίας σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων ή ορθοφωτοχαρτών κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Δημοτική Κοινότητα Εξαμιλίων.
34.    Ανάθεση στην Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Κορινθίων του έργου με τίτλο  “Συντήρηση κτιρίου σιδηροδρομικού σταθμού Κορίνθου”
35.    Εκμίσθωση ακινήτου του Δήμου στη θέση Φίλεζα ή Μπαθαρίστρα Κορίνθου. 
36.    Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος στον Κάτω Άσσο.
37.    Αίτημα της Σκακιστικής Ακαδημίας Κορινθίας «Αργοναύτης» για παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
38.    Αίτημα του Μορφωτικού και Εκπολιτιστικού Συλλόγου Στεφανίου για παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου Στεφανίου.
39.    Αίτημα του Πολιτιστικού Συλλόγου Κόρφου για παραχώρηση χρήσης αίθουσας του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κόρφου.  
40.    Έγκριση απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
41.    Έγκριση απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
42.    Έγκριση απολογισμού έτους 2013 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων.
43.    Έγκριση της αριθμ. 57/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Κορινθίων, περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του.
44.    Αίτημα των κ.κ. Γεωργίου Κωστάρα και Μαρίας Τσάντα περί εξώδικου συμβιβασμού αποζημίωσης ακινήτου στο σχέδιο πόλης περιοχής Μπαθαρίστρας – Δέλτα.
45.    Εξώδικος συμβιβασμός με το Ιστορικό Λαογραφικό Μουσείο.
46.    Αίτημα του κ. Ευάγγελου Κορδώση περί τοποθέτησης σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης στη διασταύρωση των οδών Νοταρά και Πειρήνης στην Κόρινθο.
47.    Αίτημα του κ. Παναγιώτη Κίζιλη για χορήγηση άδειας στάθμευσης στον Συνοικισμό Κορίνθου.
48.    Αίτημα της κας Αναστασίας Μπαλάφα για τοποθέτηση μη μόνιμων κατασκευών στο κατάστημά της στην Περιάνδρου 21 στην Κόρινθο.
49.    Παραχώρηση ή μη χώρων στάθμευσης για φορτοεκφόρτωση εμπορευμάτων καταστημάτων στην πολεοδομική ενότητα Κορίνθου.
50.    Τροποποίηση της κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό όρων χρήσης κοινοχρήστων χώρων στην πόλη της Κορίνθου.
51.    Έγκριση της αριθμ. 3/30/2014 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε δημοτικό χώρο στον Κάτω Άσσο.
52.    Αίτημα της εταιρείας «ΛΑΜΨΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε» για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επί της οδού Δαμασκηνού στην πλατεία Ελ. Βενιζέλου στην Κόρινθο.   
53.    Αποδοχή δωρεάς έργων τέχνης της αείμνηστης ζωγράφου Ευφροσύνης Χαστούπη – Παρούση.
54.    Επιχορήγηση Πολιτιστικών και Αθλητικών Συλλόγων.
55.    Συμμετοχή του Δήμου σε θεατρική παράσταση που διοργανώνει ο Σύλλογος Αλβανών Μεταναστών Ν. Κορινθίας.
56.    Έγκριση πραγματοποίησης του 5ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2014» στη Δ.Ε. Σαρωνικού.
57.    Έγκριση διοργάνωσης του 7ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου στη Τ.Κ. Χιλιομοδίου στα πλαίσια εορτασμού της Ζωοδόχου Πηγής.
58.    Συνδιοργάνωση βραδιάς μπαλέτου με τη Σχολή μπαλέτου της Έλενας Μιχαηλίδου.
59.    Διοργάνωση του 7ου Φεστιβάλ Μαθητικού Θεάτρου Κορίνθου.
60.    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου.
61.    Συνδιοργάνωση μουσικής εκδήλωσης – αφιέρωμα στον Μ. Χατζιδάκη με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κορινθίας.
62.    Διοργάνωση της 14ης εθελοντικής αιμοδοσίας του Δήμου Κορινθίων.
63.    Διοργάνωση του 16ου Αγώνα Δρόμου «Στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου».
64.    Έγκριση πίστωσης για τον εορτασμό του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου.
65.    Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας.
66.    Συνδιοργάνωση του 12ου Φεστιβάλ Θεάτρου «Κόρινθος 2014» με το Κορινθιακό Θέατρο «Βασίλης Ρώτας».
67.    Συνδιοργάνωση θεατρικής παράστασης με το Σύλλογο Γονέων Δημοτικού Σχολείου Αρχαίας Κορίνθου.
68.    Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το ΚΕΘΕΑ ΣΤΡΟΦΗ με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών.
69.    Έγκριση της εκδήλωσης λήξης του προγράμματος «Έξω μαζί» για το έτος 2013-2014.
70.    Έγκριση πραγματοποίησης εκδήλωσης πρόληψης της παιδικής παχυσαρκίας στα πλαίσια του προγράμματος «ΠΑΙΔΕΙΑΤΡΟΦΗ by Epode».
71.    Έγκριση προγράμματος θερινών κατασκηνώσεων στο Δήμο μας.
72.    Έγκριση δαπάνης εκτύπωσης ενημερωτικών εντύπων για το Μουσικό Σχολείο Κορίνθου.
73.    Διοργάνωση συναυλίας Μουσικής Δωματίου με βιολί και πιάνο.
74.    Έγκριση δαπάνης για τη στείρωση και εμβολιασμό των αδέσποτων ζώων.
75.    Αιτήματα εθελοντικών ομάδων δασοπροστασίας για επιχορήγηση.  
76.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2014.
77.    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων.
78.    Διαγραφή οφειλών και προσαυξήσεων.
79.    Αίτημα κληρονόμων Βασιλείου Κακανάκου για διαγραφή τελών Κοιμητηρίου οικισμού Γαλατακίου. 
80.    Αίτημα Μαρίας Καλομοίρη περί των δημοτικών τελών του ψυγείου αγροτικών προϊόντων στον Κουταλά.  
81.    Διορθώσεις σε χρηματικό κατάλογο που αφορά εισφορά γης σε χρήμα και μετατροπή εισφοράς γης σε χρήμα (Κ.Τ. 340) περιοχής Αγ. Γεωργίου. 
82.    Διάθεση πιστώσεων.
83.    Έγκριση δαπανών μετακίνησης Δημάρχου εκτός έδρας.
84.    Αποδοχή αιτημάτων σπουδαστών ΤΕΙ για πραγματοποίηση πρακτική άσκηση στο Δήμο.
85.    Αποδοχή χρηματοδότησης 460.000 € από το πρόγραμμα «Αγροτική Αναπτυξη της Ελλάδας 2007-2013» για το έργο ΄΄Αγροτική Οδοποιία Δ.Κ. Σοφικού» Δήμου Κορινθίων
86.    Έγκριση της αρ. 28/10-4-2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ν.π. «Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ΟΠΔ έτους 2014
87.    Αίτημα του Χρήστου Παπαγεωργίου –Τσώτου περί εξώδικου συμβιβασμού για τον καθορισμό τιμής μονάδος αποζημίωσης ιδιοκτησίας του στο Κ.Χ. 856 σχεδίου πόλης Μπαθαρίστρα
88.    Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή και Ηλεκτροφωτισμός Πεζοδρομίων Δήμου Κορινθίων»
89.    Αίτημα ομάδας ΔΙΟΛΚΟΙ για παραχώρηση χώρου της Δημοτικής Αγοράς
90.    Αίτημα κατοίκων περιοχής Αγιαννιώτικα , σχετικά με αναστολή καταβολής υποχρεώσεων από βεβαιωτικούς καταλόγους απαλλοτριούμενης έκτασης πλατείας στην οδό Φιλολάου 23 Κ.Χ. 294.  
91.    Αποδοχή δωρεάς ακινήτου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Μαψού
92.    Τροποποίηση της αρ. 111/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί επιχορήγησης του Ευθύμειου Κέντρου.
93.    Καταβολή οφειλών της καταργηθείσας Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Σαρωνικού
94.    Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο


                          
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
                                                                                                                  


                   ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΣΤΑΥΡΕΛΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: